SBO Het Mozaïek        
  Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: school@hetmozaiek.net
                                                             
www.hetmozaiek.net  

                       

Agenda

20 dec t/m 4 jan

 

kerstvakantie
23 jan

 

Rap voor zijn Raap (Groen 2/Blauw 2)
21 feb t/m 1  maart

 

voorjaarsvakantie
12 maart

 

ouderavond
30 maart t/m 1 april

 

werkweek Groen 2/Blauw 2
3 apr t/m 7 apr

 

Paasvakantie
24 apr

 

Koningsdag

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen  

20 dec Damian Hendriksen 12 jr OR 2
22 dec Bodhi van Putten 11 jr GE 2
27 dec Rick Slootweg 10 jr OR 1
6 jan Daphne Nimoh 8 jr GR 1
7 jan Lysandro Pietersz 10 jr OR 1

Wist u dat...?

Wist u dat……? 

 • Blauw 2 het deze week heel gezellig heeft gehad?
 • de kinderen vinden dat zij toe zijn aan vakantie?
 • de kinderen van Groen 2 sinds deze week weten hoe je Black Jack moet spelen?
 • de juf, samen met de kinderen, voor een gezellige kersttafel heeft gezorgd?
 • Groen 2 iedereen een goed 2015 toewenst?
 • het mannenkoor van Oranje 2 de kerstliedjes prachtig zingt?
 • Melvin en Damian iets heel lekkers hebben getrakteerd?
 • de kinderen van Groen 1 het leuk vinden om het kerstverhaal uit te beelden?
 • zij heel mooie “sneeuwpotjes” hebben  gemaakt?
 • er wel 15 “engeltjes “ in het lokaal van Oranje 1 zitten?
 • deze engeltjes heel mooi kunnen zingen/
 • zij dat morgen tijdens de musical laten horen?
 • de kinderen van Geel 2 erg veel zin hebben in Jingle Bells”?
 • u dit morgen kunt zien  tijdens de kerstmusical?
 • dat dit de laatste nieuwsbrief ven het jaar 2014 is?
 • wij u allen tot slot een heel goed 2015 toe wensen!!

 

 

 

 

Regel van de week
Als je echt niet vallen wil, zit je op je stoel en zit je stil!

Kerst  
Vrijdag 19 december vieren wij kerst op school. U bent van harte welkom om vanaf 8.30 uur, samen met de kinderen, kerstliedjes te zingen bij het vuur. 0m  8.45 uur gaan we naar binnen en om 9.00 uur begint de kerstmusical in de gymzaal. Tussentijds kunt u in lokaal Rood 1 een kopje thee/koffie drinken. De kerstvakantie begint om 12.00 uur.

VakantiepasClub Kerstvakantie
De makers van de ZomervakantiePs hebben ook voor de kerstvakantie weer een leuk activiteitenaanbod (met korting) samengesteld. Op de site  www.kindervakantiepas.nl ziet u alle informatie hierover. Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan (gratis) op via www.kindervakantiepas.nl

Kerstcreaties in Oranje2
De afgelopen week hebben de kinderen hun craetiviteit weer eens laten gelden. Er zijn mooie sneeuwballen en cratieve kerstbomen gemaakt.  Het eindresultaat is er één om trots op te zijn. 

   
  

Kleding / schoencontainer 
Bijj de ingang van het plein staat een container. Hierin kunt u schoenen of kleding doen, die nog goed zijn. De opbrengst is gedeeltelijk voor school en gedeeltelijk voor een goed doel. 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is €75,00. Hiervan betalen we de uitstapjes naar het Museon / museum, de onkosten met Sint, Kerst en Pasen en dit jaar
voor het eerst ook de schoolreis. Heeft uw kind een Ooievaarspas dan betaalt u €25,00. U mag contant betalen op school of u mag het overmaken op rek.nr. NL45ABNA0503208396 t.n.v. Het Mozaiek o.v.v. de naam van uw kind.

Huiswerk op de website
Op de ouderavond werden vragen gesteld over huiswerk. We hebben nu op onze site, onder de vlieger, een kopje “Huiswerk”. Als u daarop klikt, krijgt u 2 icoontjes te zien:
-nieuwsbegrip: begrijpend lezen
-ambrasoft: rekenen, taal en spelling
Als uw kind daar op klikt, kan het met zijn / haar wachtwoord aan de slag.

Toestemmingsverklaring
Wilt u de toestemmingsverklaring voor publicatie van de foto van uw kind op
onze website ondertekend inleveren?

Naschoolse activiteiten  
De naschoolse activiteiten zijn weer begonnen, kosten € 1,00 per keer:
maandag sport en spel van 14.45 – 15.45 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2
dinsdag  streetdance 15.00 - 16.00 uur
donderdag crea van 15.00 – 16.00 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2-Groen 2 –Blauw 2. 

Mobieljes  
Op school is de afspraak dat kinderen ’s morgens hun mobieltje in de kluis in de klas leggen. Sommige kinderen zijn deze afspraak vergeten. Komende tijd
zullen wij daar weer op letten.

de Gezonde School
In het kader  van de Gezonde School hebben wij een aantal acties:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-In de middagpauze mogen de kinderen hun zelf  meegenomen pakje / flesje drinken. 
-woensdag is het “fruit”dag: dan eten de kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar gaan we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

Vakantierooster 2014-2015

Herfstvakantie

20 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie       

20 dec t/m 4 jan

Voorjaarsvakantie 

23 feb t/m 27 feb

Meivakantie         

4 mei t/m 15 mei

Zomervakantie     

begin 10 juli