Onze School

 
  SBO Het Mozaïek        beautiful winter wallpaper hd pc
  Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: school@hetmozaiek.net
                                                             
www.hetmozaiek.net  

                       

Agenda

18 nov

 

studiedag (kinderen vrij)
24 nov

 

oudermiddag/avond
5 dec

 

sinterklaasviering (kinderen om 12 uur vrij)
20 dec t/m 4 jan

 

kerstvakantie

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen  

8 nov Valentin Kovalevski 13 jr GR 2
21 nov Carmen Rog 11 jr GE 2
28 nov Beaudie Anthonia 10 jr OR 1

Wist u dat...?

Wist u dat……? 

 • de kinderen van Groen 1 zenuwachtig zijn voor de intocht van Sinterklaas?
 • zij hierdoor drukker zijn dan normaal maar zij toch hun best blijven doen?
 • de kinderen nu heel goed proberen om niet door elkaar te praten maar steeds hun vinger opsteken als ze iets willen vertellen?
 • Groen 1 een “complimentenclub” in de klas heeft?
 • het heel erg leuk is om complimenten te geven en het ook heel leuk is om ze te ontvangen?
 • Oranje 1 heel erg hard werkt aan spelling?
 • zij iedere donderdag het huiswerkschrift moeten inleveren?
 • de schoolverlaters in Blauw 2 afgelopen woensdag hun best hebben gedaan met de NDT toets?
 • iedereen prachtig op de schoolfoto staat?
 • maandag het drempelonderzoek begint?
 • Groen 2 salamanders maakt?
 • zij vol goede moed de drempeltoets gaan maken?
 • Geel 2 glas in lood pieten heeft gemaakt?
 • juf Tessa veel met spelling bezig is ?
 • Oranje 2 hoopt dat de Sint weer veilig aankomt?
 • de “Knex” weer populair pauze-speelgoed is?
 • we volgende week van alle kinderen de blauwe rapportmapjes terug willen?

 

 

Regel van de week
Wees stil op de gang, anders maak je een ander bang!

Studiedag 
Dinsdag 18 november is er geen school. De leerkrachten hebben dan een studiedag.

Oudermiddag /avond
Maandag 24 november verwachten wij u op school. Uw kind krijgt een briefje mee, waarop u kunt aangeven of u ’s middags of ’s avonds wilt komen.

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is €75,00. Hiervan betalen we de uitstapjes naar het Museon / museum, de onkosten met Sint, Kerst en Pasen en dit jaar
voor het eerst ook de schoolreis. Heeft uw kind een Ooievaarspas dan betaalt u €25,00. U mag contant betalen op school of u mag het overmaken op rek.nr. NL45ABNA0503208396 t.n.v. Het Mozaiek o.v.v. de naam van uw kind.

Gevonden voorwerpen  
Veel kinderen zijn in de herfstvakantie naar het sportkamp van meester Gijs geweest. Bij het SGK ligt nu een berg gevonden voorwerpen. Als uw kind iets mist, kunt u bellen naar: SGK 070-3250005  

Voedselbank  
De mevrouw van de Voedselbank is langs geweest op school. Zij zijn heel blij met onze bijdrage van afgelopen schooljaar. Van het geld zijn ook bekers en lunchdozen aangeschaft voor de kinderen die bij de Voedselbank komen. 
De “bedankposter” die  door kinderen van de Voedselbank is gemaakt, hangt in de hal van de school.


Toestemmingsverklaring
Wilt u de toestemmingsverklaring voor publicatie van de foto van uw kind op
onze website ondertekend inleveren?

Naschoolse activiteiten  
De naschoolse activiteiten zijn weer begonnen, kosten € 1,00 per keer:
maandag sport en spel van 14.45 – 15.45 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2
dinsdag  streetdance 15.00 - 16.00 uur
donderdag crea van 15.00 – 16.00 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2-Groen 2 –Blauw 2. 

Mobieljes  
Op school is de afspraak dat kinderen ’s morgens hun mobieltje in de kluis in de klas leggen. Sommige kinderen zijn deze afspraak vergeten. Komende tijd
zullen wij daar weer op letten.

de Gezonde School
In het kader  van de Gezonde School hebben wij een aantal acties:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-In de middagpauze mogen de kinderen hun zelf  meegenomen pakje / flesje drinken. 
-woensdag is het “fruit”dag: dan eten de kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar gaan we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

Vakantierooster 2014-2015

Herfstvakantie

20 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie       

20 dec t/m 4 jan

Voorjaarsvakantie 

23 feb t/m 27 feb

Meivakantie         

4 mei t/m 15 mei

Zomervakantie     

begin 10 juli