SBO Het Mozaïek        
  Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: school@hetmozaiek.net
                                                             
www.hetmozaiek.net  

                       

Agenda

23 jan

 

Rap voor zijn Raap
(Groen 2/Blauw 2)
21 feb t/m 1  maart

 

voorjaarsvakantie
12 maart

 

ouderavond
30 maart t/m 1 april

 

werkweek Groen 2/Blauw 2
3 apr t/m 7 apr

 

Paasvakantie
24 apr

 

talentenshow/Koningsspelen
27 apr

 

Koningsdag (kinderen vrij)

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen  

18 jan Damian Eijgelsheim 14 jr GR 2
24 jan Maxime Boschmans 12 jr BL 2
24 jan Sandra Kiepas 13 jr BL 2
29 jan Zein Butt 12 jr OR 2

Wist u dat...?

Wist u dat……? 

 • de kinderen van Groen 1 heel hard gewerkt hebben aan de toetsen?
 • zij nu gelukkig bijna klaar zijn?
 • juf Esther dinsdag weer op school komt?
 • zij vast moet wennen aan het Nederlandse weer?
 • de kinderen en juffen haar gemist hebben?
 • Oranje 1 begrijpend lezen doet?
 • het weer heerlijk warm is in de klas?
 • iedereen in Blauw 2 heel erg zijn best heeft gedaan met de Cito toetsen?
 • er heel hard aan gewerkt is?
 • Groen 2 zich voorbereidt op “Rap voor zijn raap?
 • Geel 2 hard gewerkt heeft en alle toetsten nu klaar zijn?
 • de juf erg trots op hun is?
 • Esmee, Eda en Lauryn de baby hebben voelen schoppen?
 • Oranje 2 maandag naar het Museon gaat?
 • zij de les “Natuurfotograaf van het jaar” krijgen?
 • de schoolverlaters vandaag hun advies formulier voor het Voortgezet Onderwijs hebben meegekregen? Dit formulier wordt eenmalig verstrekt.
 • de kinderen met een advies Pro en LWOO vanaf morgen kunnen gaan inschrijven?

 

 

 

 

 

 

Regel van de week
Ik ben stil omdat ik goed werken wil. (Zeker deze week bij het afmaken van de CITO-toetsen een passende regel.)

Gedrag voor de school
Helaas is er afgelopen week een ouder enorm boos geworden voor de school waar een aantal kinderen en ouders bij stonden. Met dit boze gedrag is het verkeerde voorbeeld gegeven. Zulke incidenten mogen niet meer gebeuren!
In geval van problemen, willen wij u hierbij verzoeken om de leerkracht of directeur hierover aan te spreken.

Ouderbijdrage en Ooievaarspas
Als u nog geen ouderbijdrage voor uw kind heeft betaald, krijgt uw kind vandaag een herinnering mee. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is €75,00. Hiervan betalen we de uitstapjes naar het Museon / museum, de onkosten met Sint, Kerst en Pasen en dit jaar voor het eerst ook de schoolreis. Heeft uw kind een Ooievaarspas dan betaalt u €25,00. (Wilt u de pas meegeven aan uw kind zodat hij bij de adminstratie gescand kan worden). U mag contant betalen op school of u mag het overmaken op rek.nr. NL45ABNA0503208396 t.n.v. Het Mozaiek o.v.v. de naam van uw kind.

Naschoolse activiteiten
Maandagmiddag geeft meester Gijs sport en spel van 14.45 -15.45 uur.
Donderdag 15 januari start de crea-club weer onder leiding van juf Silvia.
Voor de kinderen van Blauw 2 / Groen 2 / Oranje 2 en Geel 2 is er een mogelijkheid om mee te doen met activiteiten die georganiseerd worden door
Sportmix Scheveningen:
* maandag zaalvoetbal
   van 15.15 – 16.15
* woensdag (beach)-volleybal
   van 13.30 – 14.30
* donderdag streetdance / hiphop
   van 15.15 – 16.15

De activiteiten zijn in de sporthal Lindoduin, Lindoduin 36 tel. 070-3558838.
Deze activiteiten zijn gratis. De kinderen hebben deze week de folder mee naar huis gekregen.

Kleding / schoencontainer 
Bijj de ingang van het plein staat een container. Hierin kunt u schoenen of kleding doen, die nog goed zijn. De opbrengst is gedeeltelijk voor school en gedeeltelijk voor een goed doel. 

Huiswerk op de website
Op de ouderavond werden vragen gesteld over huiswerk. We hebben nu op onze site, onder de vlieger, een kopje “Huiswerk”. Als u daarop klikt, krijgt u 2 icoontjes te zien:
-nieuwsbegrip: begrijpend lezen
-ambrasoft: rekenen, taal en spelling
Als uw kind daar op klikt, kan het met zijn / haar wachtwoord aan de slag.

Toestemmingsverklaring
Wilt u de toestemmingsverklaring voor publicatie van de foto van uw kind op
onze website ondertekend inleveren?

Mobieljes  
Op school is de afspraak dat kinderen ’s morgens hun mobieltje in de kluis in de klas leggen. Sommige kinderen zijn deze afspraak vergeten. Komende tijd
zullen wij daar weer op letten.

de Gezonde School
In het kader  van de Gezonde School hebben wij een aantal acties:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-In de middagpauze mogen de kinderen hun zelf  meegenomen pakje / flesje drinken. 
-woensdag is het “fruit”dag: dan eten de kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar gaan we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

Vakantierooster 2014-2015

Herfstvakantie

20 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie       

20 dec t/m 4 jan

Voorjaarsvakantie 

23 feb t/m 27 feb

Meivakantie         

4 mei t/m 15 mei

Zomervakantie     

begin 10 juli