Onze School

 
  SBO Het Mozaïek        beautiful winter wallpaper hd pc
  Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: school@hetmozaiek.net
                                                             
www.hetmozaiek.net  

                       

Agenda

1 okt

 

start Kinderboekenweek
9 okt

 

schoolfotograaf
9 okt

 

afsluiting Kinderboekenweek
20 okt t/m 24 okt

 

herfstvakantie
18 nov

 

studiedag (kinderen vrij)
25 nov

 

oudermiddag/avond

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen  

15 sept Guido Bril 13 jr GR 2
15 sept Jason van der Kruit 10 jr GE 2
16 sept Vinesh Parbhudayal 12 jr BL 2
30 sept Edanur Aras 11 jr GE 2

Wist u dat...?

Wist u dat……? 

 • de kinderen uit Blauw 1 de kinderen uit Geel 2 hartelijk danken voor de uitnodiging om te komen kijken naar hun verzamel tentoonstelling?
 • O’Nascio thuis een egeldoos heeft gemaakt?
 • wij in Groen 1 allerlei herfstspulletjes aan het verzamelen zijn?
 • de kinderen uit Oranje 1 gepraat, geleerd en getekend hebben over de gezonde pauze hap?
 • bijna alle kinderen deze week groenten en/of fruit gegeten hebben?
 • de kinderen uit Blauw 2 heel hard werken aan begrijpend lezen?
 • zij ook op de computer hun lessen begrijpend lezen en woordenschat kunnen maken?
 • de kinderen uit Geel 2 een presentatie over verzamelen hebben gehouden?
 • dit de “mooiste” dag uit Bodhi’s leven was?
 • wij van Oranje 2 de “pauze hapjes” heel lekker vonden?
 • wij alles weten over de watersnoodramp van 1953?
 • de kinderen uit Groen 2 vooral de druiven lekker vonden?
 • de kinderen uit Groen 2 een groeps-app hebben voor huiswerk?
 • wij als “gezonde school “  Albert Hein bedanken voor de heerlijke      “pauzehapjes”, zoals  worteltjes, druiven, snoeptomaatjes (rood, geel en oranje) en de appels.

Kinderboekenweek  
Woensdag 1 oktober begint de kinderboekenweek. Op school besteden we 10 dagen lang extra aandacht aan het lezen. Donderdag 9 oktober is de afsluiting van 19.00-20.00 uur. Het thema is FEEST, dus het zou leuk zijn als iedereen dan feestelijk gekleed naar school komt.

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is €75,00. Hiervan betalen we de uitstapjes naar het Museon / museum, de onkosten met Sint, Kerst en Pasen en dit jaar
voor het eerst ook de schoolreis. Heeft uw kind een |Ooievaarspas dan betaalt u €25,00.

Naschoolse activiteiten  
De naschoolse activiteiten zijn weer begonnen, kosten € 1,00 per keer:
maandag sport en spel van 14.45 – 15.45 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2
donderdag crea van 15.00 – 16.00 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2-Groen 2 –Blauw 2. 

Vanaf dinsdag 7 oktober gaan we starten met een streetdance-hiphop activiteit. Komende week krijgt uw kind een folder mee met meer informatie. 

Toestemmingsverklaring
Wilt u de toestemmingsverklaring voor publicatie van de foto van uw kind op onze
website ondertekend inleveren?

Mobieljes  
Op school is de afspraak dat kinderen ’s morgens hun mobieltje in de kluis in de klas leggen. Sommige kinderen zijn deze afspraak vergeten. Komende tijd
zullen wij daar weer op letten.

de Gezonde School
In het kader  van de Gezonde School hebben wij een aantal acties:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-In de middagpauze mogen de kinderen hun zelf  meegenomen pakje / flesje drinken. 
-woensdag is het “fruit”dag: dan eten de kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar gaan we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

Vakantierooster 2014-2015

Herfstvakantie

20 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie       

20 dec t/m 4 jan

Voorjaarsvakantie 

23 feb t/m 27 feb

Meivakantie         

4 mei t/m 15 mei

Zomervakantie     

begin 10 juli