SBO Het Mozaïek

         

Samen bouwen aan een mooie toekomst....  


  Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: school@hetmozaiek.net
  
www.hetmozaiek.net  

Agenda

30 maart t/m 1 april

 

Werkweek Groen 2/Blauw 2
3 apr t/m 7 apr

 

Paasvakantie
24 apr

 

Talentenshow/Koningsspelen
27 apr

 

Koningsdag (kinderen vrij)
2 mei t/m 17 mei

 

vakantie
25 mei

 

2e Pinksterdag
27 mei

 

sportdag

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen  

28 mrt Mounir Guennouf 13 jr BL 2
28 mrt Samir Guennouf 13 jr BL 2
31 mrt Felipe van Rossum 11 jr OR 1
3 apr Youssra Mezyayar 11 jr GE 2
3 apr Dani Vroliijk 12 jr GR 2
4 apr Ignazio Vyent  9 jr GE 1
10 apr Marit Schotte 10 jr OR 1

Wist u dat……? 

 • de kinderen van Groen 1 prachtige kunstwerken hebben gemaakt?
 • deze ophangen in de gang?
 • de kinderen uit Geel 1 en Groen 1 prachtige bloempotjes hebben  beschilderd?
 • zij daarin ook zaadjes hebben gezaaid en….nu maar afwachten?
 • Oranje 1 deze week 6 verschillende juffen en meesters heeft gehad?
 • zij dit best leuk vonden maar hopen dat juf Monique wel weer beter is volgende week?
 • Blauw 2 zich verheugt op de werkweek?
 • sommige kinderen al hun tas op school hebben gezet?
 • zij vrijdag weer meester Ton hebben gehad?
 • Groen 2 vandaag een heerlijke lunch heeft  gehad in de klas dankzij het project “ik eet het beter” van Albert Heijn?
 • de kinderen helemaal klaar zijn voor het kamp?
 • Geel 2 een hele leuke dramales heeft gehad?
 • Jason hierbij een rechter speelde?
 • Oranje 2 zijn eigen moestuintje heeft?
 • zij hierover enthousiast zijn geworden door de “begrijpend lezen” les?

 

 

 

 

 

Regel van de week
Wil je praten over drop of tanta Mien,
zorg dan dat we je vinger zien!

Paaslunch
Donderdag 2 april krijgen de kinderen in de middagpauze een paaslunch  aangeboden. Zij hoeven dan geen brood mee te nemen.

Werkweek(je) Groen 2 e Blauw 2 
Komende week gaan de kinderen van Blauw 2 en Groen 2 op werkweek. Zij gaan op de fiets naar de “Staelduinhoeve” te ‘s –Gravenzande. Woensdagmiddag
rond 15.00 uur komen zij weer terug op school. Donderdag hebben zij vrij.

Studiedag  
Dinsdag 7 april hebben we een studiedag en zijn de kinderen vrij.
 
Nationale Boomfeestdag
Woensdag 18 maart was het Nationale Boomfeestdag in het gehele land. Voor deze gelegenheid zijn oranje 2 en geel 2 uitgenodigd om op het Frederik Hendrikplein een insectenhotel te maken en om bomen in de Aert van der Goesstraat te planten. De bedoeling is dat de kinderen van onze school deze bomen extra goed behandelen en verzorgen. Meer foto's en informatie zijn terug te vinden onder het kopje "groepen" oranje 2 of door te klikken op één van de onderstaande linkjes. 
 
http://www.statenkwartier.net/kinderen-van-het-mozaiek-planten-nieuwe-sierkersen/  
 
http://denhaagfm.nl/2015/03/19/basisschool-het-mozaiek-zorgt-voor-een-groener-den-haag/

     

Debatteren
In Oranje 2 wordt er de laatste weken flink gedabatteerd. De kinderen hebben geleerd wat een stelling is en hebben er zelf een aantal gemaakt. Samen met juf Eline (logopedie) en meester Jelle  denken de kinderen na over voor- en tegen argumenten. De kinderen letten bij het debatteren op een aantal belangrijke punten. Deze kunt u lezen onder het kopje groepen: oranje 2.

 

Opspuiten Schevenings strand
Donderdag 19 februari heeft oranje 2 een bezoekje gebracht aan het Scheveningse strand.
Niet om lekker te zonnen of te zwemmen in de zee maar om te kijken naar het
opspuiten van het Scheveningse strand. Eens per vijf jaar wordt er extra
zand vanuit de zee opgezogen en per buizen naar het strand getransporteerd
om ervoor te zorgen dat zee op veilige afstand wordt gehouden van de bewoonde wereld. Het was een gezellig maar vooral leerzaam uitje.  (Meer foto's zijn terug te vinden onder het kopje groepen).


 
Ouderbijdrage en Ooievaarspas
Onlangs heeft u, als u nog niet betaald heeft, een herinnering voor de ouderbijdrage gehad. Hierbij nogmaals de bedragen en het bijbehorende nummer:
€ 75,00 voor het hele jaar (als uw kind een  ooievaarspas heeft €25,00)
NL45ABNA0503208396. Bij de ouderbijdrage is dit jaar de schoolreis inbegrepen.

Naschoolse activiteiten
Elke maandag van 14.45-15.45 uur kunnen de kinderen naar de sportclub onder leiding van meester Gijs.
Kosten €1,00 per keer.
Donderdag van 14.45-16.00 uur is de crea-club. De crea-club staat onder leiding van juf Silvia.
Kosten €1,00 per keer.

Te laat
De school begint om 8.30 uur en wij willen graag dat alle leerlingen op tijd op school zijn.

Kleding / schoencontainer 
Bijj de ingang van het plein staat een container. Hierin kunt u schoenen of kleding doen, die nog goed zijn. De opbrengst is gedeeltelijk voor school en gedeeltelijk voor een goed doel. 

Huiswerk op de website
Op de ouderavond werden vragen gesteld over huiswerk. We hebben nu op onze site, onder de vlieger, een kopje “Huiswerk”. Als u daarop klikt, krijgt u 2 icoontjes te zien:
-nieuwsbegrip: begrijpend lezen
-ambrasoft: rekenen, taal en spelling
Als uw kind daar op klikt, kan het met zijn / haar wachtwoord aan de slag.

Mobieljes  
Op school is de afspraak dat kinderen ’s morgens hun mobieltje in de kluis in de klas leggen. Sommige kinderen zijn deze afspraak vergeten. Komende tijd
zullen wij daar weer op letten.

de Gezonde School
In het kader  van de Gezonde School hebben wij een aantal acties:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-In de middagpauze mogen de kinderen hun zelf  meegenomen pakje / flesje drinken. 
-woensdag is het “fruit”dag: dan eten de kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar gaan we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

Vakantierooster 2014-2015

Herfstvakantie

20 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie       

20 dec t/m 4 jan

Voorjaarsvakantie 

23 feb t/m 27 feb

Meivakantie         

4 mei t/m 15 mei

Zomervakantie     

begin 10 juli