Onze School

 
  SBO Het Mozaïek        beautiful winter wallpaper hd pc
  Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: school@hetmozaiek.net
                                                             
www.hetmozaiek.net  

                       

Agenda

16 sept

 

prinsjesdag (kinderen vrij)
 18 sept

 

informatieavond
1 okt

 

start Kinderboekenweek
9 okt

 

schoolfotograaf
9 okt

 

afsluiting Kinderboekenweek
20 okt t/m 24 okt

 

herfstvakantie

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen  

12 sept Abraham Bernard 12 jr GR 2
15 sept Guido Bril 13 jr GR 2
15 sept Jason van der Kruit 10 jr GE 2
16 sept Vinesh Parbhudayal 12 jr BL 2

Wist u dat...?

Wist u dat……? 

 • op het prikbord in Groen 1, onze leuke uitziende kinderen aan het klimrek hangen?
 • de kinderen uit Groen 1 bij taal met twee thema’s aan de slag gaan? 
 • zij nl gaan praten over reizen en over het lichaam?
 • het in Oranje 1 heel gezellig is?
 • dit komt doordat de kinderen zo goed samenwerken en aardig zijn voor elkaar?
 • Blauw 2 woensdag een leuke ochtend had in de stad?
 • zij heel veel koetsen met ambassadeurs hebben gezien?
 • Groen 2 een hamster heeft die “Muis” heet?
 • juf Noor al 5 rapporten heeft terug gekregen?
 • de kinderen van Geel 2 weer heel blij zijn met de dramalessen van het Koorenhuis?
 • er in Oranje 2 grote torens worden gebouwd met Kapla?
 • de kinderen na 2 weken alweer helemaal gewend zijn?

Informatieavond 18 september
Donderdag 18 september houden wij een informatieavond voor alle groepen. De leerkrachten informeren u over de dagelijkse gang van zaken in de groep en op school. De avond begint om 19.30 uur en duurt uiterlijk tot 21.00 uur. Deze avond is alleen bedoeld voor ouders / verzorgers en niet voor de kinderen. In de groepen
Groen 2 en Blauw 2 wordt tevens de procedure Voortgezet Onderwijs besproken.
Op deze avond krijgt u van ons de schoolgids 2014-2015. Hierin staat wat wij als school belangrijk vinden en hoe wij ons onderwijs organiseren.

Naschoolse activiteiten  
Komende week beginnen de naschoolse activiteiten, kosten € 1,00 per keer:
maandag sport en spel van 14.45 – 15.45 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2
donderdag crea van 15.00 – 16.00 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2-Groen 2 –Blauw 2.
Voor de dinsdag zijn we nog op zoek naar een leuke activiteit 

Mobieljes  
Op school is de afspraak dat kinderen ’s morgens hun mobieltje in de kluis in de klas leggen. Sommige kinderen zijn deze afspraak vergeten. Komende tijd
zullen wij daar weer op letten.

de Gezonde School
In het kader  van de Gezonde School hebben wij een aantal acties:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-In de middagpauze mogen de kinderen hun zelf  meegenomen pakje / flesje drinken. 
-woensdag is het “fruit”dag: dan eten de kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar gaan we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

Vakantierooster 2014-2015

Herfstvakantie

20 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie       

20 dec t/m 4 jan

Voorjaarsvakantie 

23 feb t/m 27 feb

Meivakantie         

4 mei t/m 15 mei

Zomervakantie     

begin 10 juli