Onze School

 
  SBO Het Mozaïek        beautiful winter wallpaper hd pc
  Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: school@hetmozaiek.net
                                                             
www.hetmozaiek.net  

                       

Agenda

18 nov

 

studiedag (kinderen vrij)
25 nov

 

oudermiddag/avond
5 dec

 

sinterklaasviering (kinderen om 12 uur vrij)
20 dec t/m 4 jan

 

kerstvakantie

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen  

28 okt Darcharina Perk 11 jr GE 2
31 okt Devlin van Bekkum 12 jr GE 2
3 nov Tim Jas 10 jr OR1
5 nov Shraddha Binda 12 jr GE 2

Wist u dat...?

Wist u dat……? 

 • de dinsdag “crea”middag weer van start is gegaan?
 • we afgelopen dinsdag hebben geleerd hoe we kruidnoten moeten maken?
 • knutselen ook bij de creamiddag hoort en we uilen hebben gemaakt?
 • we ook geleerd hebben hoe we complimentjes aan elkaar moeten geven?
 • de schoolweek hebben afgesloten met een nuttige les in het Museon over “samenwerken aan wereldburgerschap”?
 • Oranje 1 oefent met begrijpend luisteren en iedereen dit superleuk vindt?
 • zij ook naar leuke liedjes luisteren en leren om mee te zingen?
 • Blauw 2 deze week verder is gegaan met het verhaal over Jozef?
 • de kinderen een rondje Nederland doen met aardrijkskunde?
 • Groen 2 hard geoefend heeft voor volgende week?
 • dan de toetsweken voor de eindgroepers beginnen?
 • Geel 2 afgelopen week 3 verjaardagen heeft gevierd?
 • zij gestart zijn met muzieklessen?
 • er schattige egeltjes geverfd zijn in de klas?
 • Oranje 2 het leuk vindt dat Damian bij hun in de klas zit?
 • zij hem van harte welkom heten op Het Mozaiek?

 

 

 

Regel van de week
Is het spel niet meer zo top, los het zelf eerst even op.
Maar word je boos of word je kwaad, kijk dan of er een juf of meester staat.

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is €75,00. Hiervan betalen we de uitstapjes naar het Museon / museum, de onkosten met Sint, Kerst en Pasen en dit jaar
voor het eerst ook de schoolreis. Heeft uw kind een Ooievaarspas dan betaalt u €25,00. U mag contant betalen op school of u mag het overmaken op rek.nr. NL45ABN0503208396 t.n.v. Het Mozaiek o.v.v. de naam van uw kind.

Schoolfoto’s 
De schoolfoto’s zijn binnen en worden vandaag aan de kinderen meegegeven. Het geld voor de foto’s moet uiterlijk vrijdag 7 november betaald zijn.

Voedselbank  
De mevrouw van de Voedselbank is deze week langs gekomen. Zij zijn heel blij met onze bijdrage van afgelopen schooljaar. De “bedankposter” die  door kinderen van de Voedselbank is gemaakt, hangt in de hal van de school.


Toestemmingsverklaring
Wilt u de toestemmingsverklaring voor publicatie van de foto van uw kind op
onze website ondertekend inleveren?

Naschoolse activiteiten  
De naschoolse activiteiten zijn weer begonnen, kosten € 1,00 per keer:
maandag sport en spel van 14.45 – 15.45 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2
dinsdag  streetdance 15.00 - 16.00 uur
donderdag crea van 15.00 – 16.00 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2-Groen 2 –Blauw 2. 

Mobieljes  
Op school is de afspraak dat kinderen ’s morgens hun mobieltje in de kluis in de klas leggen. Sommige kinderen zijn deze afspraak vergeten. Komende tijd
zullen wij daar weer op letten.

de Gezonde School
In het kader  van de Gezonde School hebben wij een aantal acties:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-In de middagpauze mogen de kinderen hun zelf  meegenomen pakje / flesje drinken. 
-woensdag is het “fruit”dag: dan eten de kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar gaan we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

Vakantierooster 2014-2015

Herfstvakantie

20 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie       

20 dec t/m 4 jan

Voorjaarsvakantie 

23 feb t/m 27 feb

Meivakantie         

4 mei t/m 15 mei

Zomervakantie     

begin 10 juli