Onze School

 
  SBO Het Mozaïek        beautiful winter wallpaper hd pc
  Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: school@hetmozaiek.net
                                                             
www.hetmozaiek.net  

                       

Agenda

17 t/m 21 apr

 

paasvakantie
25 apr

 

talentenshow
26 apr t/m 5 mei

 

meivakantie
8 mei

 

verkeersexamen schoolverlaters
28 mei

 

sportdag
29/30 mei

 

vakantie (Hemelvaart)
9 juni t/m 16 juni

 

vakantie (Pinksteren)
18 juli t/m 1 sept

 

zomervakantie

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen  

10 april

 

Marit Schotte          9 jr  GR1

Wist u dat...?

Wist u dat……?

 • Blauw 1 vandaag met versjes gewerkt heeft?
 • zij alweer 15 nieuwe woorden hebben geleerd?
 • iedereen uit Geel 1 zelf een stukje voor de site heeft geschreven?
 • zij “pauzefit” heel erg leuk vonden?
 • Groen 1 heel goed het liedje “lachen is gezond” kan zingen?
 • Oranje 1 bij “pauzefit” heeft gebasketbald?
 • zij “pauzefit”  heel erg leuk vinden?
 • schoolverlaters uit Blauw 2 flink kunnen oefenen voor het verkeersexamen?
 • zij maandag een toetsje Engels hebben?
 • Groen 2 een “2 in 1 toets” doen, n.l. topografie en spelling tegelijk?
 • zij nu 16 kippetjes erbij hebben die 16 april mee naar huis mogen?
 • Geel 2 vrolijke hazen gemaakt heeft?
 • zij het leuk vinden om met elkaar kaartspelletjes te spelen en de juf altijd wint!?
 • Oranje 2 binnenkort naar het Schevenings museum gaat?
 • zij met een treintje worden opgehaald?
 • Geel 2 woensdag de 16e al naar het Schevenings museum gaat?

Paasvakantie  
Voor de kinderen begint de paasvakantie al op donderdag 17 april. De leerkrachten
hebben dan een studiedag

Mobieljes  
Op school is de afspraak dat kinderen ’s morgens hun mobieltje in de kluis in de klas leggen. Sommige kinderen zijn deze afspraak vergeten. Komende tijd
zullen wij daar weer op letten.

Naschoolse activiteiten
A.s. maandag is er weer sport en spel. De yoga start weer op dinsdag 6 mei met een nieuwe cursus. De crea gaat weer verder vanaf donderdag 8 mei.

Leerlingen naar de Voedselbank
We gingen met 8 ambassadeurs naar de Voedselbank. Eerst gingen we al het eten sorteren wat we hadden ingezameld op school. Daarna werden de taken door een vrijwilliger van de Voedselbank verdeeld. We gingen nl helpen met  de voedselpakketten uitdelen aan de gezinnen. Kelly ging eerst aan kleine kinderen van de gezinnen voorlezen. Daarna ging ze, net als de andere ambassadeurs, ook helpen met pakketten maken. Roos hielp mee met pakketten uitdelen en ging ook een praatje maken met de mensen. Aan het eind gingen we ook nog met alle vrijwilligers van de Voedselbank op de foto. We vonden het echt superleuk om erheen te gaan en mee te helpen. 

Groetjes van Roos (Groen 2) en Kelly (Blauw 2)

Ooievaarspas laten zien
De school krijgt van de Gemeente Den Haag geld  voor de Ooievaarspas van uw kind,  maar pas nadat de pas gescand is op school. Geef uw ooievaarspas mee aan uw kind als dat nog niet gedaan is. Op school zal de pas dan gescand worden.

Naschoolse activiteiten 
Maandag   : sport en spel  14.45-15.45
Dinsdag     : yoga             15.00-16.00
Donderdag:  crea              15.00-16.00
Kosten: €1 per keer.

Ouderbijdrage en bijdrage zwembus
Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage (€60) en de zwembus (€22). Met een ooievaarspas betaalt u  €30 voor de ouderbijdrage. Nog niet iedereen heeft de ooievaarspas op school laten scannen. Wilt u hier aan denken? 

Regel van de week
Samen zorgen we voor veel plezier, want dat is de Mozaïek-manier.

Magnetisme
De kinderen van Oranje 2 zijn naar het Museon geweest. Ze hebben daar een les over "magnetisme"gevolgd. De foto's zijn terug te vinden onder het kopje groepen.

 

Gezonde school
Wij zijn een gezonde school, maar niet alle kinderen hebben door wat dat inhoudt:
-in de ochtendpauze drinken we water.
-tijdens de middagpauze zorgen de kinderen voor hun eigen drinken. (liefst ook water)
-elke woensdag is fruitdag: dan eten de kinderen in de ochtendpauze fruit.
De kinderen krijgen in alle groepen verschillende lessen over gezond eten.
Verder worden de kinderen 2x per jaar gemeten en gewogen.  

Studiedag
Op de studiedag hebben we geleerd de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig te signaleren. Wij moeten ons houden aan de landelijke regels die hiervoor gesteld zijn. Via deze link kunt u onze meldcode inzien.

Vakantierooster
2014-2015

Herfstvakantie

20 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie       

20 dec t/m 4 jan

Voorjaarsvakantie 

23 feb t/m 27 feb

Meivakantie         

4 mei t/m 15 mei

Zomervakantie     

begin 10 juli