SBO Het Mozaïek        
  Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: school@hetmozaiek.net
                                                             
www.hetmozaiek.net  

                       

Agenda

5 dec

 

sinterklaasviering (kinderen om 12 uur vrij)
19 dec

 

kerstviering (kinderen om 12 uur vrij)
20 dec t/m 4 jan

 

kerstvakantie

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen  

28 nov Beaudie Anthonia 10 jr OR 1
1 dec Jano Kasnadi 8 jr GR 1
12 dec Jemmery Nimoh 9 jr GR 1
15 dec Melvin Taal 12 jr OR 2
17 dec Roos van Bodegom 13 jr GR 2

Wist u dat...?

Wist u dat……? 

 • de kinderen van Groen 1 een leuk schoencadeau hebben gekregen?
 • zij het aankomend Sinterklaasfeest heel spannend vinden?
 • de kinderen hun verlanglijstjes af hebben en ze er heel erg mooi uitzien?
 • de juffen blij zijn dat alle ouders op de oudermiddag/avond geweest zijn?
 • deze week het eerste groepsgesprek geweest is in de klas?
 • de kinderen in dit gesprek mochten vertellen hoe zij het in de klas vinden?
 • zij bijna allemaal diep hebben nagedacht hoe zij zich nog beter kunnen gedragen?
 • de leesgroep van Oranje 1 iedere vrijdag moppen leest?
 • zij zelf ook een moppenboekje gaan maken?
 • Blauw 2 een leuke museonles heeft gehad?
 • de kinderen in Blauw 2 hun eigen muts gaan maken?
 • de kinderen uit Groen 2 zich dit weekend op de surprises gaan storten?
 • zij een klassenboom gaan maken in de klas?
 • Geel 2 woensdag heel lang naar hun schoencadeautje heeft gezocht?
 • zij afgelopen donderdag met de juf oliebollen zijn gaan halen en deze heel erg lekker waren?
 • er in Oranje 2 stoomboten worden gemaakt?
 • de eerste surprises al gemaakt zijn?

 

 

Regel van de week
Schelden (over familie) doet zeer,
daarom doe ik dat niet meer!

Sinterklaas  
Sint is weer samen met zijn Pieten in ons land. Vorige week hebben de kinderen uit de groepen Oranje 1, Geel 2, Oranje 2, Groen 2 en Blauw 2 lootjes getrokken. Zij zorgen 5 december voor een cadeautje van ongeveer € 5,00, netjes verpakt in een surprise en met een klein gedichtje. De kinderen van Blauw 1 en Groen 1 krijgen een cadeau van de goede Sint. Deze week hebben de kinderen dinsdag  hun schoen mogen zetten en ja hoor… er lag woensdag een cadeautje in. Op vrijdag 5 december zal Sint met zijn Pieten onze school bezoeken. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij.

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar is €75,00. Hiervan betalen we de uitstapjes naar het Museon / museum, de onkosten met Sint, Kerst en Pasen en dit jaar
voor het eerst ook de schoolreis. Heeft uw kind een Ooievaarspas dan betaalt u €25,00. U mag contant betalen op school of u mag het overmaken op rek.nr. NL45ABNA0503208396 t.n.v. Het Mozaiek o.v.v. de naam van uw kind.

Huiswerk op de website
Op de ouderavond werden vragen gesteld over huiswerk. We hebben nu op onze site, onder de vlieger, een kopje “Huiswerk”. Als u daarop klikt, krijgt u 2 icoontjes te zien:
-nieuwsbegrip: begrijpend lezen
-ambrasoft: rekenen, taal en spelling
Als uw kind daar op klikt, kan het met zijn / haar wachtwoord aan de slag.

Voedselbank  
De mevrouw van de Voedselbank is langs geweest op school. Zij zijn heel blij met onze bijdrage van afgelopen schooljaar. Van het geld zijn ook bekers en lunchdozen aangeschaft voor de kinderen die bij de Voedselbank komen. 
De “bedankposter” die  door kinderen van de Voedselbank is gemaakt, hangt in de hal van de school.


Toestemmingsverklaring
Wilt u de toestemmingsverklaring voor publicatie van de foto van uw kind op
onze website ondertekend inleveren?

Naschoolse activiteiten  
De naschoolse activiteiten zijn weer begonnen, kosten € 1,00 per keer:
maandag sport en spel van 14.45 – 15.45 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2
dinsdag  streetdance 15.00 - 16.00 uur
donderdag crea van 15.00 – 16.00 uur voor de kinderen van: Oranje 1 – Geel 2 – Oranje 2-Groen 2 –Blauw 2. 

Mobieljes  
Op school is de afspraak dat kinderen ’s morgens hun mobieltje in de kluis in de klas leggen. Sommige kinderen zijn deze afspraak vergeten. Komende tijd
zullen wij daar weer op letten.

de Gezonde School
In het kader  van de Gezonde School hebben wij een aantal acties:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-In de middagpauze mogen de kinderen hun zelf  meegenomen pakje / flesje drinken. 
-woensdag is het “fruit”dag: dan eten de kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar gaan we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

Vakantierooster 2014-2015

Herfstvakantie

20 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie       

20 dec t/m 4 jan

Voorjaarsvakantie 

23 feb t/m 27 feb

Meivakantie         

4 mei t/m 15 mei

Zomervakantie     

begin 10 juli