SBO Het Mozaïek

         

Samen bouwen aan een mooie toekomst....  


  Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: school@hetmozaiek.net
  
www.hetmozaiek.net  

Agenda

25 mei

 

2e Pinksterdag
27 mei

 

sportdag
15 juni

 

studiedag (kinderen vrij)
19 juni

 

schoolreisje

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen  

25 mei Michelle Benoist 11 jr OR 1
29 mei Mariska Letsch 13 jr BL 2
8 juni Remco Krul 13 jr BL 2

Wist u dat……? 

 • Groen 1 een nieuwe jongen in de klas heeft?
 • hij Boris heet en iedereen hem van harte welkom heet?
 • de kinderen genoten hebben van de lekkere mango’s?
 • Geel 1 een nieuw meisje in de klas heeft?
 • zij Jameley heet en iedereen haar van harte welkom heet?
 • Oranje 1 steeds gezelliger wordt?
 • dit komt omdat zij er een gezellig meisje in de klas bij hebben gekregen en zij Lisa heet?
 • Blauw 2 de hele week meester Ton heeft gehad?
 • de schoolverlaters van Blauw 2 en Groen 2 vandaag het fietsexamen hebben?
 • deze kinderen dinsdag 26 mei het mondeling verkeersexamen krijgen?
 • de kinderen van Groen 2 a.s. dinsdag hun tekst voor de musical moeten weten?
 • afgelopen maandag meester Eric van “Halo beweging” een les verdediging heeft gegeven?
 • de kinderen dit heel erg leuk vonden?
 • Oranje 2 weer huiswerk kan maken voor Begrijpend lezen?
 • de kinderen zin hebben in de sportdag?  

 

 

 

 

Regel van de week
Voor een ander ga je opzij,
ook al loop je in de rij!

Sportdag woensdag 27 mei
Woensdag hebben we sportdag. De kinderen hebben deze week een brief meegekregen, waarin gevraagd werd of u als ouder mee wilt helpen. Meerdere
ouders helpen mee. De sportdag is op het veld van korfbalvereniging KVS,
Cremerweg 2 te Scheveningen. Uw kind kan meelopen vanuit school (08.30 uur), of rechtstreeks naar het veld komen. (08.55 uur) Om 12.15 uur is de sportdag afgelopen.

Schoolreisje 19 juni
Vrijdag 19 juni gaan de kinderen op schoolreisje naar Drievliet. Volgende week krijgt uw kind een brief mee met meer informatie.  

Schoolfruit
Vanaf deze week krijgen de kinderen
1 keer per week fruit. Deze week waren het mango’s. Via de website www.natureandmore.com met code 455 ziet u alle informatie over hoe het fruit wordt geteeld.

Bezoek schip uit 1703
De kinderen uit oranje en geel 2 hebben maandagmiddag een bezoek gebracht aan een schip in de haven. Het schip dat vaart onder de Russische vlag was op doortocht naar Engeland en is gebruikt in de film van Michiel de Ruyter. Tijdens dit bezoek mochten de kinderen een kijkje nemen in de kajuit en de kamer van de kapitein. Het was een zeer geslaagd uitje. 
    Drama, muziek en vertrouwen!
Tijdens de toneelles van meester Serge is er geoefend op verschillende vakgebieden. De kinderen van Oranje 2 hebben oefeningen gedaan waarbij ze op elkaar moesten vertrouwen. Dit is erg goed gelukt. Zo is er onder andere een "menselijke" piramide gemaakt. Tijdens het oefenen van het Mozaïek-lied is er mee getrommeld op echte djembe's. Dit was een groot succes!Werkweek Groen 2 en Blauw 2 
Vorige week zijn de kinderen van Blauw 2 en Groen 2 op de fiets op werkweek naar de Staelduinhoeve in 's-Gravenzande geweest. Ze hebben 3 fantastische dagen gehad. Het hele verslag is HIER te vinden. De foto's van maandag hier klikken, de dinsdag foto's HIER .

Nationale Boomfeestdag
Woensdag 18 maart was het Nationale Boomfeestdag in het gehele land. Voor deze gelegenheid zijn oranje 2 en geel 2 uitgenodigd om op het Frederik Hendrikplein een insectenhotel te maken en om bomen in de Aert van der Goesstraat te planten. De bedoeling is dat de kinderen van onze school deze bomen extra goed behandelen en verzorgen. Meer foto's en informatie zijn terug te vinden onder het kopje "groepen" oranje 2 of door te klikken op één van de onderstaande linkjes. 
 
http://www.statenkwartier.net/kinderen-van-het-mozaiek-planten-nieuwe-sierkersen/  
 
http://denhaagfm.nl/2015/03/19/basisschool-het-mozaiek-zorgt-voor-een-groener-den-haag/

     

Debatteren
In Oranje 2 wordt er de laatste weken flink gedabatteerd. De kinderen hebben geleerd wat een stelling is en hebben er zelf een aantal gemaakt. Samen met juf Eline (logopedie) en meester Jelle  denken de kinderen na over voor- en tegen argumenten. De kinderen letten bij het debatteren op een aantal belangrijke punten. Deze kunt u lezen onder het kopje groepen: oranje 2.

 

Opspuiten Schevenings strand
Donderdag 19 februari heeft oranje 2 een bezoekje gebracht aan het Scheveningse strand.
Niet om lekker te zonnen of te zwemmen in de zee maar om te kijken naar het
opspuiten van het Scheveningse strand. Eens per vijf jaar wordt er extra
zand vanuit de zee opgezogen en per buizen naar het strand getransporteerd
om ervoor te zorgen dat zee op veilige afstand wordt gehouden van de bewoonde wereld. Het was een gezellig maar vooral leerzaam uitje.  (Meer foto's zijn terug te vinden onder het kopje groepen).


 
Ouderbijdrage en Ooievaarspas
Onlangs heeft u, als u nog niet betaald heeft, een herinnering voor de ouderbijdrage gehad. Hierbij nogmaals de bedragen en het bijbehorende nummer:
€ 75,00 voor het hele jaar (als uw kind een  ooievaarspas heeft €25,00)
NL45ABNA0503208396. Bij de ouderbijdrage is dit jaar de schoolreis inbegrepen.

Naschoolse activiteiten
Elke maandag van 14.45-15.45 uur kunnen de kinderen naar de sportclub onder leiding van meester Gijs.
Kosten €1,00 per keer.
Donderdag van 14.45-16.00 uur is de crea-club. De crea-club staat onder leiding van juf Silvia.
Kosten €1,00 per keer.

Te laat
De school begint om 8.30 uur en wij willen graag dat alle leerlingen op tijd op school zijn.

Kleding / schoencontainer 
Bijj de ingang van het plein staat een container. Hierin kunt u schoenen of kleding doen, die nog goed zijn. De opbrengst is gedeeltelijk voor school en gedeeltelijk voor een goed doel. 

Huiswerk op de website
Op de ouderavond werden vragen gesteld over huiswerk. We hebben nu op onze site, onder de vlieger, een kopje “Huiswerk”. Als u daarop klikt, krijgt u 2 icoontjes te zien:
-nieuwsbegrip: begrijpend lezen
-ambrasoft: rekenen, taal en spelling
Als uw kind daar op klikt, kan het met zijn / haar wachtwoord aan de slag.

Mobieljes  
Op school is de afspraak dat kinderen ’s morgens hun mobieltje in de kluis in de klas leggen. Sommige kinderen zijn deze afspraak vergeten. Komende tijd
zullen wij daar weer op letten.

de Gezonde School
In het kader  van de Gezonde School hebben wij een aantal acties:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-In de middagpauze mogen de kinderen hun zelf  meegenomen pakje / flesje drinken. 
-woensdag is het “fruit”dag: dan eten de kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar gaan we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

Vakantierooster 2014-2015

Herfstvakantie

20 okt t/m 24 okt

Kerstvakantie       

20 dec t/m 4 jan

Voorjaarsvakantie 

23 feb t/m 27 feb

Meivakantie         

4 mei t/m 15 mei

Zomervakantie     

begin 10 juli