Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: tvleven@scoh.nl

  www.hetmozaiek.net  
 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda

20 maart studiedag (kinderen vrij)
10 t/m 13 april werkweek Groen 2
14 t/m 17 april paasvakantie
21 april koningsontbijt en talentenshow
22 april t/m 7 mei meivakantie
18 mei sportdag

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen 

15 mrt   Nelson Schotman5 jr BL 1
18 mrt   Giovanni Nagtegaal11 jr BL 2
22 mrt   Esmee van Eijk13 jr GR 2
31 mrt   Felipe van Rossum13 jr GR 2

 

Regel van de week

Voor een ander ga je opzij,

ook al loop je in de rij !!

 

Maandag 20 maart studiedag

Maandag 20 maart heeft het team een studiedag en zijn de en zij de kinderen vrij.

 

Nieuwe leerlingen

Er komen in Blauw 1 en Oranje 1 de komende tijd nog nieuwe leerlingen.

Gelijktijdig hebben we afscheid genomen van Georgina uit Geel 2. Zij is met haar familie terug gegaan naar Hongarije. Feliciano uit Oranje 1 is naar een andere school. Wij wensen hem daar veel succes.

 

Meester Stefan

Meester Stefan is deze week al voor het laatst.

Hij heeft voor een andere baan gekozen.

 

Ontruimingsoefening

Dinsdag hebben we een ontruimingsoefening gehouden. De kinderen stonden binnen 3 minuten op het plein: een prima resultaat.

Volgende maand gaan we een onverwachte ontruimingsoefening houden.

 

Gitaren gezocht

De kinderen van Groen 2 krijgen gitaarles van juf Suus van het Koorenhuis.

We hebben nog 6 gitaren (te leen) nodig voor de lessen. Wie kan ons helpen??

 

Ouderavond

 

Dinsdag 21 februari  heeft u met de meester of juf gesproken over de resultaten en het gedrag van uw kind op school. Wij vinden dit contact heel belangrijk. Met de ouders die niet konden komen, maakt de leerkracht een andere afspraak.

 

Cito-toetsen

Alle Cito-toetsen voor rekenen, spelling en lezen zijn afgenomen. De leerkrachten zijn de behaalde resultaten aan het bekijken en u krijgt 21 februari tijdens de ouderavond de uitslag te horen.

 

Ouderbijdrage en zwembus bijdrage  

De ouderbijdrage is dit jaar € 50,00. Mocht u nog niet betaald hebben, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om dit over te maken op rekeningnummer: NL45ABNA0503208396 o.v.v. de naam van uw kind. Uiteraard mag u het ook contant betalen op school. Mocht uw kind een Ooievaarspas hebben, wilt u deze dan op school laten scannen.

We hebben nog niet van alle ouders, waarvan de kinderen zwemles hebben, de bijdrage van € 22,00 ontvangen. Deze bijdrage is verplicht.

Wilt u zo vriendelijk zijn om deze zo spoedig mogelijk te betalen.

 

Experiment

Tot de kerstvakantie willen wij met een groepje kinderen iets uitproberen:

Kun je je beter concentreren als je je veel bewogen hebt?

3 keer per week krijgen 8 kinderen uit de

hogere groepen een half uur extra gym  

(van 8.15 – 8.45 uur)

 

Onderzoek studente HALO

Beste ouder(s),

 

Mijn naam is Anne-Roos Hoekstra. Ik ben een vierdejaars studente van de Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding (HALO) in Den Haag aan de Laan van Poot. In mijn vierde jaar ben ik bezig met een onderzoek over de relatie tussen concentratie en extra beweging bij leerlingen. Dit onderzoek zal ik af gaan nemen op Het Mozaïek.

Het onderzoek bestaat uit voornamelijk een taakgerichtheidstest en hiernaast zal ik verschillende interviews afnemen met zowel de vakleerkrachten als met de leerlingen zelf.

 

Via deze weg wil ik u als ouder op de hoogte brengen van mijn onderzoek en de invulling hiervan. Ik zal hiervoor enige periode op het Mozaïek aanwezig zijn.

 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u mij via onderstaand mailadres mailen.

Ik hoop u hiermee genoeg op de hoogte te hebben gebracht.

 

Met vriendelijke groet,

Anne-Roos Hoekstra

Email: anne-roos1995@hotmail.com

 

Taalgebruik

Deze week hebben we de regel van het schelden centraal: alle leerkrachten zullen hier extra op letten en u wordt ingelicht als uw kind scheldt.

 

Vredesposters

De kinderen uit Groen 2 hebben vorige maand

mee gedaan aan een wedstrijd om een vredesposter te maken voor de Lions Club.

Carmen heeft voor Het Mozaïek de eerste prijs gewonnen. Floris is tweede geworden en Dacharina derde. De posters worden tentoongesteld bij het filiaal van Paagman in de stad.

 

Kinderboekenweek

Woensdagmorgen 5 oktober vierden we in de gymzaal het begin van de Kinderboekenweek.

Het thema: Oma’s en Opa’s, voor altijd jong!

In de klassen werken de kinderen met dit onderwerp. Op donderdagavond 13 oktober van19.00 tot 20.00 uur is de feestelijke afsluiting. Voorlezen, spelletjes, tentoonstellingen, thee/koffie/ranja: het belooft een gezellig uur te worden. U bent van harte welkom! Kom met uw kind naar school. Broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom op Het Mozaïek!

 

Regel te laat komen

Beste ouders,

Is uw kind 3 keer binnen 1 maand zonder reden te laat gekomen dan zal de leerkracht contact met u  opnemen. Bij meer dan 3 keer te laat komen , neemt de directeur contact met u op.

Tevens zal leerplicht worden ingeschakeld.

 

Naschoolse activiteiten:

De naschoolse activiteiten zijn deze week weer gestart.

Op maandagmiddag van 14.45 – 15.45 uur de sportclub o.l.v. meester Gijs.

Op donderdagmiddag van 14.45 – 16.00 uur de creaclub o.l.v. juf Silvia.

 

Schoolzwemmen

Dit jaar doen de kinderen uit Oranje 1 mee met schoolzwemmen. Kinderen uit de hogere groepen, die nog geen diploma hebben, mogen mee om  hun zwemdiploma te halen.

De zwemlessen worden gegeven in zwembad Zuiderpark op maandagmiddag van

14.00 – 14.45 uur.

De zwemkinderen komen iets later op school.

Wilt u daar rekening mee houden.

 

 

Afscheid schoolverlaters

Donderdag 28 juni hebben de schoolverlaters afscheid genomen van onze school. Zij hebben een spetterende musical opgevoerd voor ouders, familie en vrienden.

Daarna kregen de kinderen, na een persoonlijk woord, hun getuigschrift mee.

Klik op de foto voor meer.

 

Kamp Vledder

We zijn op kamp geweest en het verslag

van deze vier WAANZINNIG LEUKE dagen is

te lezen en te zien.

 

 

 

Inspectiebezoek

Op 23 mei is onderwijsinspectie bij ons op Het Mozaiek geweest. Zij geeft in haar voorlopig rapport aan dat wij kwaliteit leveren.

Samengevat:

-Voor alle leerlingen zijn heldere ontwikkelings-perspectieven opgesteld.

-De school volgt de ontwikkeling van uw kind nauwgezet.

-Daarbij heerst er een plezierige sfeer op school en ligt de focus op het leren van en door leerlingen.

 

Een punt van aandacht is de geringe informatie  met betrekking tot de ouderbijdrage en dan met name het vrijwillige karakter daarvan.

Wij vragen jaarlijks een vrijwillige geldelijke bijdrage van  € 50,00.

De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van het bedrag. Dit geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Dit zijn activiteiten die niet behoren tot het gewone lesprogramma en dus niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs,

We leggen een financiële verantwoording af aan de ouders van de O.R.

Voor de schoolreis en het kamp geldt het volgende: u bent niet verplicht om uw kind mee te laten gaan, maar gaat uw kind niet mee, dan krijgt hij/zij een alternatief lesprogramma aangeboden op school. Het zijn namelijk wel verplichte schooldagen. Komend jaar zal dit duidelijk in de schoolgids komen te staan.

 

Grof taalgebruik
Op school hebben we de volgende afspraken:
-op het bord wordt genoteerd wie scheldt met daarachter hoe vaak.
-heeft uw kind 3x gescholden dan krijgt het strafregels te schrijven.
-heeft uw kind 6x gescholden dan krijgt het  een dubbele portie strafwerk en  wordt u ingelicht. 
We gaan er van uit dat u het hier mee eens bent.

 

Gratis fruit 
Iedere week krijgt de school fruit van de firma: Nature & More. Vorige keer een soort oer-komkommers en een aparte soort grapefruit. Deze week hebben alle kinderen mogen genieten  van heerlijke blauwe druiven. “Nature and more”, bedankt namens de kinderen.Wilt u meer weten, kijk dan op:  www.natureandmore.com  (code 190)
 

Kledingcontainer
Bij de doorgang naar het plein staat een kledingcontainer. De container is vorige week geleegd. Heeft u kleding die u niet meer draagt, dan kunt u het op school in deze container gooien. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de school.

 

Lego – Duplo – Knexx
Op school spelen de kinderen veel met Lego, Duplo en Knexx. Een aantal ouders heeft ons al blij gemaakt met zakken vol duplo en knexx. Heeft u ook nog dozen lego / duplo en/of knexx, waar niet mee gespeeld wordt, geef het dan aan school, onze kinderen zijn er blij mee.
 
Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Mobiele telefoon
Voor het “mobieltje” hebben wij de volgende afspraak op school:
Bij binnenkomst in de klas gaat het mobieltje in de kluis en bij het naar huis gaan krijgt iedereen zijn / haar mobieltje weer terug. 

Vakantierooster 2016-2017

Herfstvakantie

17 okt t/m 23 okt

Kerstvakantie       

26 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie 

27 feb t/m 5 mrt

Meivakantie         

24 apr t/m 7 mei

Zomervakantie     

begin 7 juli

 

 

 

 

Journey to Mecca in het Omniversum
Journey to Mecca in het Omniversum