Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: tvleven@scoh.nl

  www.hetmozaiek.net  
 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda

14 nov  studiedag (kinderen vrij)
23 nov  oudermiddag/avond
5 dec  sinterklaasviering (kinderen om 12 uur vrij)
22 dec  Kerstviering (kinderen om 12 uur vrij
23 dec t/m 7 jan  kerstvakantie

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen 

     18 oktRonnie Toet10 jr OR 2
     22 oktAlvard Hovanisian8 jr GE 1
     25 oktRiver Tombokan11 jr GE 2
     3 novTim Jas12 jr GR 2

 

Regel van de week

Voor een ander ga je opzij

Ook al sta je in de rij !!

 

Natuur en Techniek

Zondag 26 november is er een natuur-en techniekspektakel  op de Haagse Hogeschool, Johan Westerdijkstraat 75.

U kunt daar samen met uw kind de natuur onderzoeken, spelen met techniek en proefjes doen van 12.00 – 16.00 uur.

De toegang is gratis.

 

Ooievaarspas

Heeft uw kind een Ooievaarspas, laat

deze dan op school scannen.

De gemeente betaalt dan voor uw kind de ouderbijdrage.

 

Leerplicht

Dinsdagmorgen 3 oktober is mevrouw vd Kooy van Leerplicht langs geweest. Zij heeft alle kinderen die deze morgen te laat kwamen, een waarschuwing gegeven. Ook ouders zijn aangesproken.

Over 2 maanden komt ze weer langs.

 

Ouderbijdrage

Dit schooljaar is de ouderbijdrage €50,00.

De hoogte van het bedrag hebben we afgesproken in de M.R.

Het geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sint, Kerst en Pasen.

Hier krijgt de school geen vergoeding voor vanuit het Ministerie van Onderwijs.

U kunt contant betalen of overmaken op rekeningnummer: NL45ABNA0503208396

 

Naschoolse activiteiten

-maandag na schooltijd van 14.45 – 15.45 uur   geeft judomeester Gijs sport en spel,

kosten €1,00 per keer.

-donderdagmiddag van 14.45-16.00 uur geeft juf Silvia “crea”. Zij is kunstenares en creatief therapeute. Bij de creaclub krijgt uw kind les in schilderen, tekenen en collages maken, kosten €1,00 per keer.

 

Te laat komen

De school begint 08.30 uur.

Iets voor 8.30 uur gaat de schoolbel en gaat het hek op slot.

Wij registreren de kinderen die daarna nog binnen komen.

Na 3 keer te laat komen, nemen wij contact met u op.

 

Studiedagen 2017-2018 (kinderen vrij)

Dinsdag 14 november

Donderdag 29 maart

Maandag 18 juni

 

Belangrijke schoolregels:

 

mobieltjes:

heeft uw kind een mobieltje dan gaat het mobieltje bij binnenkomst in de kluis en aan het eind van de schooldag krijgt uw kind zijn/haar mobieltje weer mee.

gezond gedrag:

1ste pauze water/schoolmelk met fruit en een boterham

2de pauze  water en eventueel een pakje en een boterham

grof taalgebruik: schelden

U wilt niet dat uw kind scheldwoorden gebruikt,

wij willen niet dat kinderen scheldwoorden gebruiken:

Bij een eerste keer spreken wij uw kind daarop aan, bij een tweede keer krijgt uw kind strafwerk en bij de derde keer gaan wij met u in gesprek.

 

Verder heeft elke groep zijn eigen regels opgesteld.

 

Kledingcontainer
Bij de doorgang naar het plein staat een kledingcontainer. Heeft u kleding die u niet meer draagt, dan kunt u het op school in deze container gooien. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de school.

 
Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Mobiele telefoon
Voor het “mobieltje” hebben wij de volgende afspraak op school:
Bij binnenkomst in de klas gaat het mobieltje in de kluis en bij het naar huis gaan krijgt iedereen zijn / haar mobieltje weer terug. 

Vakantierooster 2017 – 2018

Herfstvakantie

16 okt t/m 22 okt

Kerstvakantie       

25 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie 

26 feb t/m 4 mrt

Meivakantie         

27 apr t/m 13 mei

Zomervakantie     

begin 13 juli

 

 

 

 

 

 

Typ hier je tekst