Nog geen afbeelding geselecteerd

 

 

 


Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: mvdorp@scoh.nl

  www.hetmozaiek.net  

 

 
 

 

 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda

12 nov t/m 16 nov  droomwegweek (van de Kunstonderwijs Organisatie)
wo 5 dec  sinterklaasviering
vr 21 dec  kerstmusical (kinderen 12 uur vrij)
22 dec t/m 6 jan  kerstvakantie
7 jan   kinderen GE 2, GR2, BL2 vrij
8 jan t/m 11 jan  

werkweek Geel 2, Blauw 2,

Groen 2

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen 

 

 

 

1 december   Jano Kasnadi 12 jr GR 2
14 december  Frank Kaffa   10 jr GE 2
15 december  

Elisabeth Isidora 12 jr BL 2

19 december  Esmeralda Roeleveld 10 jr GE 2
23 december   Adam Roeleveld 10 jr RD 2
26 december  Sem de Best 8 jr OR 1
27 december  Bram Dubbel 6 jr BL 1
29 december  Kai den Heijer 10 jr GE 2

 

 

 

Mozaïek Nieuws

Sinterklaas

De kinderen van Rood 2, Groen 2, Geel 2 en Blauw 2 hebben lootjes getrokken.

In Oranje 1, Geel 1 en Blauw 1 wordt het Sinterklaasjournaal op de voet gevolgd. Dinsdag 27 november zullen alle kinderen hun schoen zetten op school.

 

Woensdagmorgen 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. We zullen Sint en zijn Pieten om 08.30 uur welkom heten op het schoolplein.

Aansluitend zullen Sint en de Pieten de kinderen in de klas bezoeken.

 

Kerstviering

Vrijdag 21 december vieren wij Kerst op school. In de gymzaal wordt een Kerstmusical opgevoerd.

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging hiervoor.

Na de musical hebben de kinderen een kerstontbijt in de klas. De school gaat deze dag om 12.00 uur uit.

 

“DROOMweg”week

Volgende week staat het thema ‘dromen’ centraal in onze groepen Rood2, Geel2, Groen2 en Blauw2. Zij krijgen elke dag een workshop in een andere kunstdiscipline. Maandag theater, dinsdag dans, woensdag- en vrijdagochtend muziek, en donderdag beeldende vorming. Tijdens de ‘DROOMweg’week mag uw zoon of dochter verschillende kunstdisciplines ontdekken en proeven. Maar hier stopt het niet. Leerlingen die zich graag verder willen ontwikkelen mogen namelijk meedoen aan een

10-weekse naschoolse cursus in theater, dans, muziek of beeldend. Deze naschoolse cursus start in januari.  DROOMweg wordt mogelijk gemaakt door KOO Kunstonderwijs en Stinafo, en is ontstaan vanuit de wens om kinderen binnen het Speciaal Onderwijs de kans te geven hun dromen te ontdekken en ontwikkelen. Voor een of meerdere leerlingen die tijdens het ‘DROOMweg’traject hebben laten zien veel affiniteit en motivatie te hebben, stelt Stinafo zelfs een beurs beschikbaar. Deze beurs is bedoeld om verdere ontwikkeling binnen een van de kunstdisciplines te stimuleren. Een unieke kans dus!

 

Werkweek Wilhelminaoord

Over 5 weken is het zover en dan gaan de kinderen van Geel 2, Blauw 2 en Groen 2 van 8 t/m 11 januari op werkweek naar Wilhelminaoord. In de 1e week na de vakantie krijgt u hierover een brief. De kosten voor de ouders zijn € 90,00 per kind. De totale kosten per kind liggen hoger. Een deel wordt betaald uit subsidie en de school neemt ook een deel voor haar rekening.

Het bedrag kunt u alvast overmaken naar:

NL45ABNA0503208396 t.n.v. Het Mozaiek o.v.v. van “de naam van uw kind en werkweek”. Uiteraard kunt u ook contant betalen. Er is ook de mogelijkheid tot een betalingsregeling.

 

Vacature directeur

Zoals u weet is het bestuur van onze school al langere tijd op zoek naar een geschikte directeur die onze interim-directeur Marlies van Dorp kan opvolgen. Helaas is dit in de laatste wervingsprocedure ook nog niet gelukt. Dat betekent dat Marlies van Dorp na de kerstvakantie als interim-directeur aan onze school verbonden blijft” .

 

Naschoolse activiteiten

Inmiddels heeft een aantal kinderen zich opgegeven voor de naschoolse activiteiten voor de maandagmiddag van 14.45 – 15.45 uur.

Er zijn nog plekken vrij. De sportactiviteiten die worden gegeven zijn: basketbal, trefbal, kickboksen, volleybal en sport en spel.

De kinderen die zich al hebben opgegeven krijgen in de 1e week na de herfstvakantie  een brief mee.

 

Gebruik mobiele telefoon

Het gebruik van de mobiele telefoon op school is iets aangescherpt. Zodra de kinderen ’s morgens op het schoolplein zijn, moet de telefoon uitgezet worden. Als de kinderen in de klas zijn, gaan de mobieltjes in de kluis totdat de school weer uitgaat.

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Onlangs hebben de kinderen een formulier mee naar huis gekregen ivm het “toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal”. Graag ontvangen we het formulier zo snel mogelijk ondertekend terug.

 

Naschoolse actviteit “crea”

Naast het sporten gaan we ook weer van start met de creaclub. De eerste cursus van de Creaclub begint op donderdag 13 september. De lessen worden bij ons op school gegeven op donderdagmiddag van 14.50 uur tot 16.00 uur. De cursus is bedoeld voor leerlingen uit de groepen Rood 2, Geel 2, Groen 2 en Blauw 2.

Elke cursus bestaat uit acht lessen voor een groep van maximaal acht kinderen.

 

De creaclub wordt geleid door Silvia Clavijo van Art Atelier Cascada: als kunstenares, docent kunstzinnige vorming en creatief therapeut werkt Silvia al ruim twintig jaar met kinderen. Tijdens de creaclub leren de kinderen de basistechnieken van schilderen, aquarelleren, tekenen en collages maken. Silvia biedt lessen op maat, en past het aanbod aan waar leerlingen dit aangeven!

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen hun eigen fantasie en creativiteit kunnen ontplooien, zodat zij meer zelfvertrouwen kunnen krijgen en hun artistieke talenten ontwikkelen. Aan het einde van elke cursus van acht lessen ontvangen de kinderen een portfolio met alle gemaakte kunstwerken.

 

Nieuwe schoolgids

De schoolgids 2018-2019 kunt u op de website vinden. Ouders die een papieren versie willen ontvangen, kunnen deze ophalen bij de directeur.

 

Ooievaarspas

Heeft uw kind een Ooievaarspas, laat deze dan op school scannen.

De gemeente betaalt dan voor uw kind de ouderbijdrage.

 

Ouderbijdrage en zwembusbijdrage

Dit schooljaar is de ouderbijdrage €50,00. Kinderen die een Ooievaarspas

hebben hoeven geen ouderbijdrage te betalen.

De hoogte van het bedrag hebben we afgesproken in de M.R.

Het geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sint, Kerst en Pasen.

Hier krijgt de school geen vergoeding voor vanuit het Ministerie van Onderwijs.

Voor alle kinderen die zwemmen, is de  zwembusbijdrage van € 22,00 verplicht.

U kunt contant betalen of overmaken op rekeningnummer: NL45ABNA0503208396

t.n.v. Het Mozaiek.

 

Te laat komen

De school begint 08.30 uur.

Iets voor 8.30 uur gaat de schoolbel en gaat het hek op slot.

Wij registreren de kinderen die daarna nog binnen komen.

Na 3 keer te laat komen, nemen wij contact met u op.

 

Belangrijke schoolregels:

 

mobieltjes:

heeft uw kind een mobieltje dan gaat het mobieltje bij binnenkomst in de kluis en aan het eind van de schooldag krijgt uw kind zijn/haar mobieltje weer mee.

gezond gedrag:

1ste pauze water/schoolmelk met fruit en een boterham

2de pauze  water en eventueel een pakje en een boterham

grof taalgebruik: schelden

U wilt niet dat uw kind scheldwoorden gebruikt,

wij willen niet dat kinderen scheldwoorden gebruiken:

Bij een eerste keer spreken wij uw kind daarop aan, bij een tweede keer krijgt uw kind strafwerk en bij de derde keer gaan wij met u in gesprek.

 

Verder heeft elke groep zijn eigen regels opgesteld.

 

Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Belangrijke data / vakantierooster 2018-2019

Dinsdag 28 augustus                     Eerste schooldag

Dinsdag 4 september                    Informatieavond Blauw1, Geel1, Blauw2, Groen2

24 augustus-7 september            Kennismakingsgesprekken ouders en leerlingen

Woensdag – 12 september         Stakingsdag  (leerlingen vrij)

Maandag 17 september              Studiedag  (leerlingen vrij)

Dinsdag 18 september                Prinsjesdag (leerlingen vrij)

Woensdag 3 oktober                     Schoolfotograaf

3-11 oktober                                   Kinderboekenweek

22-26 oktober                                Herfstvakantie

Donderdag 8 november               Oudermiddag en -avond

Woensdag 5 december                 Sinterklaasviering

Vrijdag 21 december                    Kerstviering, school om 12.00 uur uit

24 december-4 januari                Kerstvakantie

8-11 januari                                     Werkweek Vledder Blauw2, Groen2, Geel2

Dinsdag 5 februari                        Studiedag, leerlingen vrij

Maandag 18 februari                     Rapporten mee

Dinsdag 19 februari                       Oudermiddag en -avond

25 februari-1 maart                      Voorjaarsvakantie

Woensdag 17 april                         Paasmaaltijd

Donderdag 18 april                       Studiedag, leerlingen vrij

19 april – 3 mei                               Meivakantie

30 en 31 mei                                   Hemelvaart, vrij

Maandag 10 juni                            Ttweede Pinksterdag, vrij

Maandag 17 juni                            Schoolreisje

Woensdag 26 juni                          Rapporten mee

Donderdag 27 juni                         Oudermiddag en -avond

Vrijdag 28 juni                                Studiedag, leerlingen vrij

Donderdag 4 juli                             Sportdag

Donderdag 11 juli                           Afscheid schoolverlaters

Dinsdag 16 juli                                Wenuurtje van 13.00-14.00 uur

Donderdag 18 juli                         Laatste schooldag, school 12uur uit

19 juli – 30 augustus                    Zomervakantie

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verander deze titel
Verander deze inhoud