Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: mozaiek_directie@scoh.nl
  www.hetmozaiek.net  

 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda

5 juli wenuurtje
7 juli laatste schooldag (kinderen 12 uur vrij)
23 aug 1e schooldag nieuwe schooljaar
25 aug schoolfotograaf
8 sept informatieavond
   

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen  

 

1 juli  Naif Abdi Mohamed 11 jr OR 1
3 juli  Deacon Hendriksen 10 jr OR 1
4 juli  Lucas Mazer 10 jr OR 1
5 juli  Lotte Langeveld 10 jr OR 1
5 juli  Maxime Stam 13 jr GR 2
7 juli  Donya Zorgui 7 jr BL 1
17 juli  Ali Aras 9 jr GE 1
31 juli  Filip Kazik 8 jr BL 1
7 aug  Rayell Rampersad OR 1 11 jr
13 aug  Lauryn Njomu Minou GR 2 13 jr
18 aug  Sohaib el Massoudi OR 2 12 jr

 

 

Het team van Het Mozaïek wenst alle kinderen en ouders

een hele fijne vakantie en zien de kinderen graag weer op

dinsdag 23 augustus.

 

 

Afscheid schoolverlaters

Gisteren hebben de schoolverlaters afscheid genomen van onze school. Zij hebben een spetterende musical opgevoerd voor ouders, familie en vrienden.

Daarna kregen de kinderen, na een persoonlijk woord, hun getuigschrift mee.

Klik op de foto voor meer.

 

Kamp Vledder

We zijn op kamp geweest en het verslag

van deze vier WAANZINNIG LEUKE dagen is

te lezen en te zien.

 

 

Regel van de week 

Samen zorgen we voor veel plezier,

want dat is de Mozaïek manier!

 

Vakantiepas

Deze week hebben de kinderen de vakantiepas mee gekregen. Hier staan leuke activiteiten in, waar uw kind deze vakantie aan mee kan doen.

Kijk voor meer informatie op  www.vakantiepas.nl.

 

Expositie

In de gangen hangen tekeningen die gemaakt zijn door de kinderen bij de crea-les.

 

 

Inspectiebezoek

Op 23 mei is onderwijsinspectie bij ons op Het Mozaiek geweest. Zij geeft in haar voorlopig rapport aan dat wij kwaliteit leveren.

Samengevat:

-Voor alle leerlingen zijn heldere ontwikkelings-perspectieven opgesteld.

-De school volgt de ontwikkeling van uw kind nauwgezet.

-Daarbij heerst er een plezierige sfeer op school en ligt de focus op het leren van en door leerlingen.

Een punt van aandacht is de geringe informatie  met betrekking tot de ouderbijdrage en dan met name het vrijwillige karakter daarvan.

Wij vragen jaarlijks een vrijwillige geldelijke bijdrage van  € 50,00.

De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van het bedrag. Dit geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Dit zijn activiteiten die niet behoren tot het gewone lesprogramma en dus niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs,

We leggen een financiële verantwoording af aan de ouders van de O.R.

Voor de schoolreis en het kamp geldt het volgende: u bent niet verplicht om uw kind mee te laten gaan, maar gaat uw kind niet mee, dan krijgt hij/zij een alternatief lesprogramma aangeboden op school. Het zijn namelijk wel verplichte schooldagen. Komend jaar zal dit duidelijk in de schoolgids komen te staan.

 

 

Wenuurtje

Dinsdag 5 juli hebben we het wenuurtje gepland. Dan gaan de kinderen van 13.00-14.00 uur naar de groep waar ze komend schooljaar les krijgen.

Ook de nieuwe leerlingen hebben we voor dit uurtje uitgenodigd, zodat iedereen weet bij wie hij of zij komend jaar in de klas zit.

 

Schoolreis Blauw 1

De kinderen van Blauw 1 zijn naar kinderboerderij Het Geertje in Zoeterwoude geweest. Ze hebben een geweldige dag gehad.

 

Volleybal

Een select groepje leerkrachten van

Het Mozaïek heeft het volleybal-toernooi van de SCOH gewonnen.

 

Koorenhuis 

Via het Koorenhuis hebben we een nieuwe docent muziek / theater: dhr. Winston Scholsberg. Alle groepen krijgen van hem iedere vrijdag muziek-, theaterles.

 

Winkeltje Groen 2
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie was het winkeltje een succes, er is een kleine winst behaald. De meiden van Groen 2 gaan vrolijk verder met de winkel.
Met het verdiende geld willen ze spulletjes voor het plein gaan kopen.

 

Grof taalgebruik
Op school hebben we de volgende afspraken:
-op het bord wordt genoteerd wie scheldt met daarachter hoe vaak.
-heeft uw kind 3x gescholden dan krijgt het strafregels te schrijven.
-heeft uw kind 6x gescholden dan krijgt het  een dubbele portie strafwerk en  wordt u ingelicht. 
We gaan er van uit dat u het hier mee eens bent.

 

Gratis fruit 
Iedere week krijgt de school fruit van de firma: Nature & More. Vorige keer een soort oer-komkommers en een aparte soort grapefruit. Deze week hebben alle kinderen mogen genieten  van heerlijke blauwe druiven. “Nature and more”, bedankt namens de kinderen.Wilt u meer weten, kijk dan op:  www.natureandmore.com  (code 190)

Naschoolse activiteiten
Maandagmiddag: sport van
14.45-15.45 uur (meester Gijs)
Donderdagmiddag: crea van
14.45 – 16.00 uur (juf Silvia)
Kosten €1 per keer.
 

Kledingcontainer
Bij de doorgang naar het plein staat een kledingcontainer. De container is vorige week geleegd. Heeft u kleding die u niet meer draagt, dan kunt u het op school in deze container gooien. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de school.

 

Lego – Duplo – Knexx
Op school spelen de kinderen veel met Lego, Duplo en Knexx. Een aantal ouders heeft ons al blij gemaakt met zakken vol duplo en knexx. Heeft u ook nog dozen lego / duplo en/of knexx, waar niet mee gespeeld wordt, geef het dan aan school, onze kinderen zijn er blij mee.
 
Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Mobiele telefoon
Voor het “mobieltje” hebben wij de volgende afspraak op school:
Bij binnenkomst in de klas gaat het mobieltje in de kluis en bij het naar huis gaan krijgt iedereen zijn / haar mobieltje weer terug. 

Vakantierooster 2015-2016

Herfstvakantie

19 okt t/m 23 okt

Kerstvakantie       

21 dec t/m 3 jan

Voorjaarsvakantie 

22 feb t/m 27 feb

Meivakantie         

2 mei t/m 16 mei

Zomervakantie     

begin 8 juli


Wist u dat……?   

 • de kinderen van Blauw 1 heerlijke watermeloen hebben gegeten?
 • bijna iedereen het lekker vond?
 • Geel 1 gelachen heeft bij de musical van de schoolverlaters?
 • de kinderen vooral de pruiken heel erg leuk vonden?
 • Oranje 1 een spetterend klassenfeest heeft gehad?
 • het een succes was dankzij de kinderen en de lekkere hapjes van de ouders?
 • Geel 2 vandaag de verjaardag van de juf heeft gevierd?
 • juf Tessa veel cadeautjes heeft gekregen en het een hele gezellige dag was?
 • Oranje 2 aan het aftellen is tot de vakantie…?
 • lego Ninjago nu even heel populair is in de klas?
 • alle schoolverlaters vandaag lekker hebben uitgeslapen?
 • zij een fantastische musical hebben laten zien donderdagavond?
 • alle leerkrachten de kinderen veel succes wensen op de middelbare school?