Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: tvleven@scoh.nl

  www.hetmozaiek.net  

 

 
 

 

 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda

24 feb t/m 4 mrt  voorjaarsvakantie
29 maart  studiedag (kinderen vrij)
30 maart  goede vrijdag
2 april  2e Paasdag
16 t/m 19 april  werkweek Blauw 2 en Groen 2
26 april  talentenshow
27 april t/m 13 mei  mei vakantie

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen 

     11 feb Dirk de la Rie11 jr GE 2
     13 feb Jasmine el Safy11 jr GE 2
     25 feb Julius Hamiloton9 jr OR 1
     27 feb Ruud Mulders5 jr BL 1
     28 feb Khadija Bouarfa13 jr GR 2
     28 feb Terence Lioanar12 jr OR 2

 

 

We waren op het Jeugdjournaal!!

Mozaïek Nieuws

 

Regel van de week

Is het spel niet meer zo top,

los het zelf eerst even op.

Maar word je boos of word je kwaad,

kijk dan of er een juf of meester staat !!

 

Nieuwe klassenassistente

Na de voorjaarsvakantie komt Stephanie bij ons werken. Zij is klassenassistente en gaat in Blauw 1 alle dagen meehelpen.

Juf Linda schuift door naar Geel 1 en Oranje 1.

 

Oproep Schoonmaak

Meneer Oepasie, onze schoonmaker, gaat 2 weken van een wel verdiende vakantie genieten: van 5 maart t/m 16 maart.

Onze vraag is : zijn er vrijwilligers, die deze 2 weken  mee willen helpen de school schoon te houden??

Laat het meester Ton weten.

 

VakantiepasClub Voorjaarsvakantie
VakantiepasClubleden gaan zich niet vervelen, want de makers van de
ZomervakantiePas hebben ook voor de Voorjaarsvakantie een mooi
activiteitenaanbod samengesteld met VakantiepasKorting.
Alle activiteiten zijn nu te bekijken op
www.vakantiepas.nl !

 

Naschoolse activiteit “crea”

Donderdag 15 februari start juf Silvia met de nieuwe reeks crea-lessen van

14.45 – 16.00 uur.

 

Oudermiddag / avond

Donderdag is de oudermiddag/avond geweest. Er zijn gelukkig veel ouders geweest. Met die ouders die we niet gezien hebben, wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

 

Save the Children

De actie “Save the Children “ heeft in totaal €500,00 (= 168 truien) opgebracht.

Een heel mooi resultaat.

 

Actie “Save the Children”

Onze deelname aan de actie “Save the Children” brengt heel wat teweeg.

Bijna alle kinderen, juffen en meesters hebben vrijdag 15 december een foute kersttrui aan, de verwarming staat een aantal graden lager en de klassen hebben allemaal een actie bedacht die deze week en komende week geld gaat opleveren.

Gisteren werd de school zelfs gebeld met de vraag of er TV-opnames gemaakt mochten worden.

En inderdaad, 15  december heeft er een cameraploeg van de NOS gefilmd in de school.

Meester Erik heeft in zijn groep een spellingles gegeven met woorden die verband houden met “Save the Children”.

Vanavond wordt dit uitgezonden bij het Jeugdjournaal op NPO 3 om 19.00 uur.

Dus allemaal kijken!!

Acties van de groepen:

  • Blauw 1 koekjes verkoop
  • Geel 1   kerstkaarten
  • Oranje 1 sieraden van brooddeeg
  • Rood 2  statiegeld lege flessen
  • Oranje 2 Kerst-verwenpakketjes
  • Groen 2 sleutelhangers
  • Blauw 2 statiegeld lege flessen

 

Ooievaarspas

Heeft uw kind een Ooievaarspas, laat deze dan op school scannen.

De gemeente betaalt dan voor uw kind de ouderbijdrage.

 

Ouderbijdrage

Dit schooljaar is de ouderbijdrage €50,00.

De hoogte van het bedrag hebben we afgesproken in de M.R.

Het geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sint, Kerst en Pasen.

Hier krijgt de school geen vergoeding voor vanuit het Ministerie van Onderwijs.

U kunt contant betalen of overmaken op rekeningnummer: NL45ABNA0503208396

 

Te laat komen

De school begint 08.30 uur.

Iets voor 8.30 uur gaat de schoolbel en gaat het hek op slot.

Wij registreren de kinderen die daarna nog binnen komen.

Na 3 keer te laat komen, nemen wij contact met u op.

 

Studiedagen 2017-2018 (kinderen vrij)

Dinsdag 14 november

Donderdag 29 maart

Maandag 18 juni

 

Belangrijke schoolregels:

 

mobieltjes:

heeft uw kind een mobieltje dan gaat het mobieltje bij binnenkomst in de kluis en aan het eind van de schooldag krijgt uw kind zijn/haar mobieltje weer mee.

gezond gedrag:

1ste pauze water/schoolmelk met fruit en een boterham

2de pauze  water en eventueel een pakje en een boterham

grof taalgebruik: schelden

U wilt niet dat uw kind scheldwoorden gebruikt,

wij willen niet dat kinderen scheldwoorden gebruiken:

Bij een eerste keer spreken wij uw kind daarop aan, bij een tweede keer krijgt uw kind strafwerk en bij de derde keer gaan wij met u in gesprek.

 

Verder heeft elke groep zijn eigen regels opgesteld.

 

Kledingcontainer
Bij de doorgang naar het plein staat een kledingcontainer. Heeft u kleding die u niet meer draagt, dan kunt u het op school in deze container gooien. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de school.

 
Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Mobiele telefoon
Voor het “mobieltje” hebben wij de volgende afspraak op school:
Bij binnenkomst in de klas gaat het mobieltje in de kluis en bij het naar huis gaan krijgt iedereen zijn / haar mobieltje weer terug. 

Vakantierooster 2017 – 2018

Herfstvakantie

16 okt t/m 22 okt

Kerstvakantie       

25 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie 

26 feb t/m 4 mrt

Meivakantie         

27 apr t/m 13 mei

Zomervakantie     

begin 13 juli