Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: tvleven@scoh.nl

  www.hetmozaiek.net  
 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda

23 juni
26 juni
29 juni
30 juni
  schoolreisje
oudermiddag/avond
afscheid schoolverlaters
talentenshow
6 juli  start zomervakantie (12.00 uur)
    
    
    
    
    
    

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen 

     24 juniChristiaan Roeleveld11 jr OR 2
     28 juniRevi Yeboah13 jr GR 2
     30 juniJamil Goelmohamed12 jr OR 2
        
        

 

Regel van de week

Als je buiten spelen gaat,

maak dan niet de ander kwaad.

Door te trekken of te schoppen:

zorg dat je allebei kunt stoppen!!

 

Schoolzwemmen

Maandag is er geen schoolzwemmen meer, behalve voor de kinderen die diploma moeten zwemmen.

 

Schoolreisje vrijdag 23 juni

Morgen gaan we op schoolreis naar Drievliet. De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. De bus vertrekt om 09.15 uur van het Frederik Hendrikplein. De kinderen worden rond 16.00 uur weer terug verwacht.

Blauw 1 heeft deze dag vrij.

 

Staking dinsdag 27 juni

Dinsdag 27 juni wordt op alle basisscholen een uur gestaakt.

Ook wij als speciale basisschool doen daar aan mee. Dit staking houdt in dat de school dinsdag een uur later open gaat, met andere woorden: de kinderen worden om 09.30 uur op school verwacht. De poort zal die dag om 09.00 uur open gaan en er is vanaf 09.10 uur pleinwacht.

 

Waarom deze actie:

Wij maken ons al jaren zorgen over het primair onderwijs: de werkdruk is hoog en deze werkdruk wordt alleen maar hoger.

Nu begint dit ook door te dringen bij de werkgevers. Ook zij vinden de werkdruk ongezond hoog met veel ziekte (uitval)

tot gevolg.

Daarbij komt dat het salaris wat leerkrachten verdienen veel lager is dan

in andere sectoren (bv het voortgezet onderwijs). Dit heeft tot gevolg dat steeds minder mensen kiezen voor de PABO.

Nu dreigt er een ernstig lerarentekort aan te komen binnen het primair onderwijs.

Daar wordt niemand blij van:

GOED ONDERWIJS is van groot belang voor de toekomst van uw kind.

Met deze actie hopen we de politiek zo ver te krijgen dat zij niet alleen vinden dat goed onderwijs belangrijk is, maar er ook meer geld voor vrijmaken.

De actie houdt in dat de school op dinsdag 27 juni start om 9.30 uur.

 

 

Talentenshow

Vrijdagmiddag 30 juni houden wij de jaarlijkse  talentenshow in de gymzaal.

Kinderen uit alle groepen laten die middag hun talenten zien: op het gebied van muziek, dans, bewegen, maar ook op het gebied van acrobatiek. Als u deze middag komt kijken kunt u ook de werkstukken bewonderen die kinderen gemaakt hebben onder de crea.

De zaal gaat om 12.45 uur open en om ong. 14.30 uur zal het afgelopen zijn en mag u uw kind meenemen naar huis.

 

Maandag 26 juni: oudermiddag/avond

Volgende week maandag is het oudermiddag / -avond. Uw kind krijgt vandaag de uitnodiging mee met daarop de tijd waarop u met uw kind op school verwacht wordt. Het rapport en het Ontwikkelings-Perspectief wordt dan besproken.

Tevens krijgt u dan te horen naar welke groep uw kind in het nieuwe schooljaar gaat.

 

Sportdag

Donderdag 18 mei hebben de kinderen een mooie en gezellige sportdag gehad.

Blauw 1 had hun sportdag op en rond de school. Alle andere kinderen op het veld van korfbalvereniging KVS.

Het weer werkte gelukkig mee.

De kinderen die voor het land Tsjechië speelden, werden eerste en mochten de gouden medaille in ontvangst nemen.

Hier zijn een paar foto’s

 

.

Zwembusbijdrage en Ooievaarspas

Sommige ouders hebben nog niet de zwembus bijdrage betaald. De bijdrage van € 22,00 is verplicht als uw kind deelneemt aan schoolzwemmen. Uw kind mag de € 22,00 contant op school betalen of u kunt het bedrag overmaken op ABN Amro rekening nr. NL45ABNA0503208396 t.n.v. Het Mozaiek onder vermelding van “zwembus bijdrage en de naam uw kind”.

Kinderen die in het bezit zijn van de Ooievaarspas, moeten deze laten scannen op school.

 

Ontruimingsoefening

Onlangs hebben we een ontruimingsoefening gehouden. De kinderen stonden binnen 3 minuten op het plein: een prima resultaat.

Volgende maand gaan we een onverwachte ontruimingsoefening houden.

 

Taalgebruik

Deze week hebben we de regel van het schelden centraal: alle leerkrachten zullen hier extra op letten en u wordt ingelicht als uw kind scheldt.

 

Regel te laat komen

Beste ouders,

Is uw kind 3 keer binnen 1 maand zonder reden te laat gekomen dan zal de leerkracht contact met u  opnemen. Bij meer dan 3 keer te laat komen , neemt de directeur contact met u op.

Tevens zal leerplicht worden ingeschakeld.

 

Naschoolse activiteiten:

De naschoolse activiteiten zijn deze week weer gestart.

Op maandagmiddag van 14.45 – 15.45 uur de sportclub o.l.v. meester Gijs.

Op donderdagmiddag van 14.45 – 16.00 uur de creaclub o.l.v. juf Silvia.

 

Schoolzwemmen

Dit jaar doen de kinderen uit Oranje 1 mee met schoolzwemmen. Kinderen uit de hogere groepen, die nog geen diploma hebben, mogen mee om  hun zwemdiploma te halen.

De zwemlessen worden gegeven in zwembad Zuiderpark op maandagmiddag van

14.00 – 14.45 uur.

De zwemkinderen komen iets later op school.

Wilt u daar rekening mee houden.

 

 

 

Kamp Vledder

We zijn op kamp geweest en het verslag

van deze vier WAANZINNIG LEUKE dagen is

te lezen en te zien.

 

 

 

Inspectiebezoek

Op 23 mei is onderwijsinspectie bij ons op Het Mozaiek geweest. Zij geeft in haar voorlopig rapport aan dat wij kwaliteit leveren.

Samengevat:

-Voor alle leerlingen zijn heldere ontwikkelings-perspectieven opgesteld.

-De school volgt de ontwikkeling van uw kind nauwgezet.

-Daarbij heerst er een plezierige sfeer op school en ligt de focus op het leren van en door leerlingen.

 

Een punt van aandacht is de geringe informatie  met betrekking tot de ouderbijdrage en dan met name het vrijwillige karakter daarvan.

Wij vragen jaarlijks een vrijwillige geldelijke bijdrage van  € 50,00.

De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van het bedrag. Dit geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Dit zijn activiteiten die niet behoren tot het gewone lesprogramma en dus niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs,

We leggen een financiële verantwoording af aan de ouders van de O.R.

Voor de schoolreis en het kamp geldt het volgende: u bent niet verplicht om uw kind mee te laten gaan, maar gaat uw kind niet mee, dan krijgt hij/zij een alternatief lesprogramma aangeboden op school. Het zijn namelijk wel verplichte schooldagen. Komend jaar zal dit duidelijk in de schoolgids komen te staan.

 

Grof taalgebruik
Op school hebben we de volgende afspraken:
-op het bord wordt genoteerd wie scheldt met daarachter hoe vaak.
-heeft uw kind 3x gescholden dan krijgt het strafregels te schrijven.
-heeft uw kind 6x gescholden dan krijgt het  een dubbele portie strafwerk en  wordt u ingelicht. 
We gaan er van uit dat u het hier mee eens bent.

 

Gratis fruit 
Iedere week krijgt de school fruit van de firma: Nature & More. Vorige keer een soort oer-komkommers en een aparte soort grapefruit. Deze week hebben alle kinderen mogen genieten  van heerlijke blauwe druiven. “Nature and more”, bedankt namens de kinderen.Wilt u meer weten, kijk dan op:  www.natureandmore.com  (code 190)
 

Kledingcontainer
Bij de doorgang naar het plein staat een kledingcontainer. De container is vorige week geleegd. Heeft u kleding die u niet meer draagt, dan kunt u het op school in deze container gooien. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de school.

 

Lego – Duplo – Knexx
Op school spelen de kinderen veel met Lego, Duplo en Knexx. Een aantal ouders heeft ons al blij gemaakt met zakken vol duplo en knexx. Heeft u ook nog dozen lego / duplo en/of knexx, waar niet mee gespeeld wordt, geef het dan aan school, onze kinderen zijn er blij mee.
 
Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Mobiele telefoon
Voor het “mobieltje” hebben wij de volgende afspraak op school:
Bij binnenkomst in de klas gaat het mobieltje in de kluis en bij het naar huis gaan krijgt iedereen zijn / haar mobieltje weer terug. 

Vakantierooster 2016-2017

Herfstvakantie

17 okt t/m 23 okt

Kerstvakantie       

26 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie 

27 feb t/m 5 mrt

Meivakantie         

24 apr t/m 7 mei

Zomervakantie     

begin 6 juli

 

 

 

 

 

 

Typ hier je tekst