Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: mvdorp@scoh.nl

  www.hetmozaiek.net  

 

 
 

 

 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda

28 juni  oudermiddag/avond
 3 juli  MR vergadering
 5 juli  afscheid schoolverlaters
10 juli  

wenuurtje

12 juli  laatste schooldag (school gaat om 12 uur uit)

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen 

     10 juli Finn Groenendijk12 jr OR 2
     11 juli Milou Bombeeck7 jr BL 1
     11 juli Donya Zorgui9 jr OR 1
     17 juli Ali11 jr GE 2
     31 juli Juliën Butter9 jr OR 1
     31 juli Filip Kazik10 jr OR 1
     10 aug Alysha Moerlie9 jr OR 1
     24 aug Nausheen Bakridi11 jr GE 2
     25 aug Kevin Batenburg10 jr RD 2
     27 aug Berkan10 jr RD 2
     29 aug Zeynep Aydin12 jr OR 2

 

Kamp Wilhelminaoord

 

U kunt een verslag lezen en de foto’s bekijken onder het ‘kopje’ foto’s en dan werkweek! Veel  lees en kijkplezier! 

 

Mozaïek Nieuws

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Wat heeft meester Ton een geweldig afscheid gehad!

Het was een prachtige dag met kinderen, ouders en collega’s.

Ton kan terugdenken aan een fantastische tijd op Het Mozaïek, voor hem nu genoeg tijd voor andere dingen!

 

Als (tijdelijke) opvolger van Ton ben ik heel hartelijk ontvangen, ik heb al met veel leerlingen en ouders kennis gemaakt.

Ik werk inmiddels 28 jaar in het onderwijs. Alle jaren heb ik in Den Haag gewerkt. Van De Vogelwijk naar Ypenburg en dan nu naar Het Mozaïek. De afspraak is dat ik tot de Kerst werkzaam ben op school.

Ik kijk uit naar een heel prettige werkperiode!

 

Een hartelijke groet,

 

Marlies van Dorp

 

Regel van de week

Schelden (over je familie) doet zeer,

daarom doen we dat niet meer !!

 

Musical schoolverlaters

De schoolverlaters van Groen 2 en Blauw 2 hebben donderdagavond afscheid genomen van de school. Wat hebben zij dit goed gedaan met het opvoeren van de musical “Mirakel”. Na afloop hebben we nog gezellig afscheid genomen van de kinderen en de ouders.

 

Vakantiepas

Ook dit jaar hebben de makers van de Vakantiepas weer een leuk activiteitenaanbod samengesteld met veel Vakantiepaskorting. Kijk voor meer informatie op www.vakantiepas.nl.

De kinderen hebben het boekje van de Vakantiepas mee naar huis gekregen.

 

Oudermiddag/avond

Donderdag 28 juni was de ouderavond. Fijn dat er zoveel ouders zijn geweest. Alle kinderen weten nu naar welke groep ze gaan volgend jaar en wie hun juf of meester is. Dinsdagmiddag 10 juli gaan ze alvast een uurtje wennen in hun nieuwe klas.

 

Estafette staking 2018-2019

Bij de nieuwsbrief van 29 juni zat een informatiebrief van SCOH ivm een aangekondigde staking op woensdag 12 september 2018.

 

Ooievaarspas

Heeft uw kind een Ooievaarspas, laat deze dan op school scannen.

De gemeente betaalt dan voor uw kind de ouderbijdrage.

 

Ouderbijdrage

Dit schooljaar is de ouderbijdrage €50,00.

De hoogte van het bedrag hebben we afgesproken in de M.R.

Het geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sint, Kerst en Pasen.

Hier krijgt de school geen vergoeding voor vanuit het Ministerie van Onderwijs.

U kunt contant betalen of overmaken op rekeningnummer: NL45ABNA0503208396

 

Te laat komen

De school begint 08.30 uur.

Iets voor 8.30 uur gaat de schoolbel en gaat het hek op slot.

Wij registreren de kinderen die daarna nog binnen komen.

Na 3 keer te laat komen, nemen wij contact met u op.

 

Belangrijke schoolregels:

 

mobieltjes:

heeft uw kind een mobieltje dan gaat het mobieltje bij binnenkomst in de kluis en aan het eind van de schooldag krijgt uw kind zijn/haar mobieltje weer mee.

gezond gedrag:

1ste pauze water/schoolmelk met fruit en een boterham

2de pauze  water en eventueel een pakje en een boterham

grof taalgebruik: schelden

U wilt niet dat uw kind scheldwoorden gebruikt,

wij willen niet dat kinderen scheldwoorden gebruiken:

Bij een eerste keer spreken wij uw kind daarop aan, bij een tweede keer krijgt uw kind strafwerk en bij de derde keer gaan wij met u in gesprek.

 

Verder heeft elke groep zijn eigen regels opgesteld.

 

Kledingcontainer
Bij de doorgang naar het plein staat een kledingcontainer. Heeft u kleding die u niet meer draagt, dan kunt u het op school in deze container gooien. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de school.

 
Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Mobiele telefoon
Voor het “mobieltje” hebben wij de volgende afspraak op school:
Bij binnenkomst in de klas gaat het mobieltje in de kluis en bij het naar huis gaan krijgt iedereen zijn / haar mobieltje weer terug. 

Vakantierooster 2017 – 2018

Herfstvakantie

16 okt t/m 22 okt

Kerstvakantie       

25 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie 

26 feb t/m 4 mrt

Meivakantie         

27 apr t/m 13 mei

Zomervakantie     

begin 13 juli

 

 

We waren op het Jeugdjournaal!!