Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: mozaiek_directie@scoh.nl
  www.hetmozaiek.net  

 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda

  8 sept informatieavond
12 sept MR vergadering
19 sept studiedag (kinderen vrij)
20 sept Prinsjesdag (kinderen vrij)
  3 okt kinderboekenweek
13 okt afsluiting kinderboekenweek
17 okt tm/ 23 okt herfstvakantie

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen 

24 aug  Nausheen Bakridi 9 jr GE 2
27 aug  Berkan Aras 8 jr OR 1

 

Welkom

De eerste schoolweek zit er al weer op en we zijn blij om alle kinderen weer te zien.

In het bijzonder heten we de nieuwe kinderen van harte welkom en we hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen op school.

 

Informatieavond

Donderdag 8 september houden wij een informatieavond voor alle groepen. De leerkrachten zullen u informeren over de dagelijkse gang van zaken in de groep en in school.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk  21.00 uur. Deze avond is alleen bedoeld voor ouders / verzorgers, dus niet voor de kinderen.

Op deze avond ontvangt u ook de nieuwe schoolgids.

 

Schoolzwemmen

Dit jaar doen de kinderen uit Oranje 1 mee met schoolzwemmen. Kinderen uit de hogere groepen, die nog geen diploma hebben, mogen mee om  hun zwemdiploma te halen.

De zwemlessen worden gegeven in zwembad Zuiderpark op maandagmiddag van

14.00 – 14.45 uur.

De zwemkinderen komen iets later op school.

Wilt u daar rekening mee houden.

 

Regel van de week 

Samen zorgen we voor veel plezier

want dat is de Mozaiek manier!

 

Afscheid schoolverlaters

Donderdag 28 juni hebben de schoolverlaters afscheid genomen van onze school. Zij hebben een spetterende musical opgevoerd voor ouders, familie en vrienden.

Daarna kregen de kinderen, na een persoonlijk woord, hun getuigschrift mee.

Klik op de foto voor meer.

 

Kamp Vledder

We zijn op kamp geweest en het verslag

van deze vier WAANZINNIG LEUKE dagen is

te lezen en te zien.

 

 

 

Inspectiebezoek

Op 23 mei is onderwijsinspectie bij ons op Het Mozaiek geweest. Zij geeft in haar voorlopig rapport aan dat wij kwaliteit leveren.

Samengevat:

-Voor alle leerlingen zijn heldere ontwikkelings-perspectieven opgesteld.

-De school volgt de ontwikkeling van uw kind nauwgezet.

-Daarbij heerst er een plezierige sfeer op school en ligt de focus op het leren van en door leerlingen.

Een punt van aandacht is de geringe informatie  met betrekking tot de ouderbijdrage en dan met name het vrijwillige karakter daarvan.

Wij vragen jaarlijks een vrijwillige geldelijke bijdrage van  € 50,00.

De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van het bedrag. Dit geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Dit zijn activiteiten die niet behoren tot het gewone lesprogramma en dus niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs,

We leggen een financiële verantwoording af aan de ouders van de O.R.

Voor de schoolreis en het kamp geldt het volgende: u bent niet verplicht om uw kind mee te laten gaan, maar gaat uw kind niet mee, dan krijgt hij/zij een alternatief lesprogramma aangeboden op school. Het zijn namelijk wel verplichte schooldagen. Komend jaar zal dit duidelijk in de schoolgids komen te staan.

 

Winkeltje Groen 2
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie was het winkeltje een succes, er is een kleine winst behaald. De meiden van Groen 2 gaan vrolijk verder met de winkel.
Met het verdiende geld willen ze spulletjes voor het plein gaan kopen.

 

Grof taalgebruik
Op school hebben we de volgende afspraken:
-op het bord wordt genoteerd wie scheldt met daarachter hoe vaak.
-heeft uw kind 3x gescholden dan krijgt het strafregels te schrijven.
-heeft uw kind 6x gescholden dan krijgt het  een dubbele portie strafwerk en  wordt u ingelicht. 
We gaan er van uit dat u het hier mee eens bent.

 

Gratis fruit 
Iedere week krijgt de school fruit van de firma: Nature & More. Vorige keer een soort oer-komkommers en een aparte soort grapefruit. Deze week hebben alle kinderen mogen genieten  van heerlijke blauwe druiven. “Nature and more”, bedankt namens de kinderen.Wilt u meer weten, kijk dan op:  www.natureandmore.com  (code 190)

Naschoolse activiteiten
Maandagmiddag: sport van
14.45-15.45 uur (meester Gijs)
Donderdagmiddag: crea van
14.45 – 16.00 uur (juf Silvia)
Kosten €1 per keer.
 

Kledingcontainer
Bij de doorgang naar het plein staat een kledingcontainer. De container is vorige week geleegd. Heeft u kleding die u niet meer draagt, dan kunt u het op school in deze container gooien. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de school.

 

Lego – Duplo – Knexx
Op school spelen de kinderen veel met Lego, Duplo en Knexx. Een aantal ouders heeft ons al blij gemaakt met zakken vol duplo en knexx. Heeft u ook nog dozen lego / duplo en/of knexx, waar niet mee gespeeld wordt, geef het dan aan school, onze kinderen zijn er blij mee.
 
Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Mobiele telefoon
Voor het “mobieltje” hebben wij de volgende afspraak op school:
Bij binnenkomst in de klas gaat het mobieltje in de kluis en bij het naar huis gaan krijgt iedereen zijn / haar mobieltje weer terug. 

Vakantierooster 2016-2017

Herfstvakantie

17 okt t/m 23 okt

Kerstvakantie       

26 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie 

27 feb t/m 5 mrt

Meivakantie         

24 apr t/m 7 mei

Zomervakantie     

begin 7 juli


Wist u dat……?   

 • Blauw 1 fijn van start is gegaan met 9 kinderen en 3 juffen?
 • de kinderen het fijn vinden om ’s ochtends te puzzelen?
 • het donderdag heerlijk was voor de kinderen om hun hoofd onder de kraan te houden?
 • de juffen van Geel 1 super trots zijn op de kinderen?
 • zij na 3 dagen al zinnetjes kunnen lezen?
 • Oranje 1 goed begonnen is?
 • zij vandaag lekker naar strand zijn geweest en elkaar zo op een leuke manier leren   kennen?
 • Blauw 2, ondanks de warmte, goed gestart is?
 • zij vandaag naar het strand zijn geweest?
 • de kinderen van Groen 2 ook heerlijk naar het strand zijn geweest?
 • Groen 2 een gezellige klas is dat nog wel even moeten wennen om zelfstandig te werken?
 • Geel 2 een goede en “warme” start heeft gehad?
 • zij vandaag naar de speeltuin zijn geweest?
 • Oranje 2 al een echt “team” aan het worden is?
 • er een gezellige sfeer in de klas is?
 • a.s. maandag de naschoolse activiteiten weer beginnen. Op maandag zijn dat de sportlessen van meester  Gijs en op donderdag de crealessen van juf Silvia?