Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: tvleven@scoh.nl

  www.hetmozaiek.net  

 

 
 

 

 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda

26 april  studiedag
27 april t/m 13 mei  mei vakantie
21 mei  2e pinksterdag (kinderen vrij)
24 mei  sportdag
5 juni  Blauw 1 naar boerderij Het Geertje
18 juni  studiedag
19 juni  

schoolreis

28 juni  oudermiddag/avond

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen 

     30 apr Marnix Struijk13 jr BL 2
     11 mei Valenzio Declemy8 jr GE 1
     13 mei Rania el Galagamony10 jr RD 2
     15 mei Simon Koonings13 jr BL 1
     15 mei Ian Krombeen12 jr GE 1
     15 mei Jaimi vd Laan13 jr BL 2
     16 mei Dean vd Berg7 jr GE 1
     16 mei Memphis Mijnals7 jr GE 1

 

Kamp Wilhelminaoord

 

U kunt een verslag lezen en de foto’s bekijken onder het ‘kopje’ foto’s en dan werkweek! Veel  lees en kijkplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We waren op het Jeugdjournaal!!

Mozaïek Nieuws

 

Regel van de week

Is het spel niet meer zo top,

los het zelf eerst even op.

Maar word je boos of word je kwaad,

kijk dan of er een juf of meester staat!

 

Studiedag 26 april

Donderdag 26 april hebben wij een studiedag ingelast. Wilt u deze datum in uw agenda zetten. De kinderen zijn die dag vrij.

 

Koningsdag 27 april / Meivakantie

Vrijdag 27 april is het Koningsdag.  Aansluitend begint de meivakantie. De kinderen worden maandag 14 mei weer op school verwacht.

 

Sportdag 24 mei

Donderdag 24 mei houden we onze jaarlijkse sportdag op het korfbalterrein van KVS, Cremerstraat 2 in het Westbroekpark.

We hebben nog hulp nodig van ouders. Na de meivakantie krijgt uw kind een brief mee, waarin u kunt aangeven of u ons die dag kan komen helpen.

 

Ooievaarspas

Heeft uw kind een Ooievaarspas, laat deze dan op school scannen.

De gemeente betaalt dan voor uw kind de ouderbijdrage.

 

Ouderbijdrage

Dit schooljaar is de ouderbijdrage €50,00.

De hoogte van het bedrag hebben we afgesproken in de M.R.

Het geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sint, Kerst en Pasen.

Hier krijgt de school geen vergoeding voor vanuit het Ministerie van Onderwijs.

U kunt contant betalen of overmaken op rekeningnummer: NL45ABNA0503208396

 

Te laat komen

De school begint 08.30 uur.

Iets voor 8.30 uur gaat de schoolbel en gaat het hek op slot.

Wij registreren de kinderen die daarna nog binnen komen.

Na 3 keer te laat komen, nemen wij contact met u op.

 

Studiedagen 2017-2018 (kinderen vrij)

Dinsdag 14 november

Donderdag 29 maart

Donderdag 26 april

Maandag 18 juni

 

Belangrijke schoolregels:

 

mobieltjes:

heeft uw kind een mobieltje dan gaat het mobieltje bij binnenkomst in de kluis en aan het eind van de schooldag krijgt uw kind zijn/haar mobieltje weer mee.

gezond gedrag:

1ste pauze water/schoolmelk met fruit en een boterham

2de pauze  water en eventueel een pakje en een boterham

grof taalgebruik: schelden

U wilt niet dat uw kind scheldwoorden gebruikt,

wij willen niet dat kinderen scheldwoorden gebruiken:

Bij een eerste keer spreken wij uw kind daarop aan, bij een tweede keer krijgt uw kind strafwerk en bij de derde keer gaan wij met u in gesprek.

 

Verder heeft elke groep zijn eigen regels opgesteld.

 

Kledingcontainer
Bij de doorgang naar het plein staat een kledingcontainer. Heeft u kleding die u niet meer draagt, dan kunt u het op school in deze container gooien. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de school.

 
Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Mobiele telefoon
Voor het “mobieltje” hebben wij de volgende afspraak op school:
Bij binnenkomst in de klas gaat het mobieltje in de kluis en bij het naar huis gaan krijgt iedereen zijn / haar mobieltje weer terug. 

Vakantierooster 2017 – 2018

Herfstvakantie

16 okt t/m 22 okt

Kerstvakantie       

25 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie 

26 feb t/m 4 mrt

Meivakantie         

27 apr t/m 13 mei

Zomervakantie     

begin 13 juli