Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: mozaiek_directie@scoh.nl
  www.hetmozaiek.net  

 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda

13 okt afsluiting kinderboekenweek
17 okt tm/ 23 okt herfstvakantie
9 nov studiedag (kinderen vrij)
22 nov oudermiddag/avond

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen 

11 okt  Remon Saliman 7 jr GE 1
12 okt  Jaïr Leocaria 6 jr BL 1
16 okt  Jillian van Dieten 12 jr GR 2
16 okt  Lisa Vrolijk 5 jr BL 1
18 okt  Ronnie Toet 9 jr OR 2
22 okt  Alvard Hovanisian 7 jr BL 1
25 okt  River Tombokan 10 jr GE 2
28 okt  Darcharina 13 jr GR 2

 

Regel van de week

Schelden over je familie doet zeer,

Daarom doe ik dat niet meer!!

 

Vakantiepas in de herfstvakantie

In de herfstvakantie worden er weer allerlei leuke activiteiten georganiseerd.

Kijk voor informatie op: www.vakantiepas.nl

 

Schoolplein

De opknapbeurt van het schoolplein is prima gelukt: spelletjes op de grond, kleurrijke muren en een fantastische boombank.

We zijn er heel blij mee.

 

 

Leerplicht

De ambtenaar van leerplicht, mevrouw van der Kooij, is op school geweest.

Zij komt in oktober een ochtend op school en zal met iedereen die die dag te laat is een gesprek hebben.

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is dit jaar € 50,00.  Als uw kind een Ooievaarspas heeft, hoeft u geen ouderbijdrage te betalen. U dient dan wel de pas op school te laten scannen.

 

Kinderboekenweek

Woensdagmorgen 5 oktober vierden we in de gymzaal het begin van de Kinderboekenweek.

Het thema: Oma’s en Opa’s, voor altijd jong!

In de klassen werken de kinderen met dit onderwerp. Op donderdagavond 13 oktober van19.00 tot 20.00 uur is de feestelijke afsluiting. Voorlezen, spelletjes, tentoonstellingen, thee/koffie/ranja: het belooft een gezellig uur te worden. U bent van harte welkom! Kom met uw kind naar school. Broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom op Het Mozaïek!

 

Sponsorloop

De sponsorloop heeft in totaal €1635,00 opgebracht.

Een fantastisch resultaat !!!

De 3 kinderen met het hoogste resultaat krijgen vandaag een tegoedbon van Bart Smit:

Gina (142.50), Ben (130,00) en Donya (105,00).

 

 

Regel te laat komen

Beste ouders,

Is uw kind 3 keer binnen 1 maand zonder reden te laat gekomen dan zal de leerkracht contact met u  opnemen. Bij meer dan 3 keer te laat komen , neemt de directeur contact met u op.

Tevens zal leerplicht worden ingeschakeld.

 

Naschoolse activiteiten:

De naschoolse activiteiten zijn deze week weer gestart.

Op maandagmiddag van 14.45 – 15.45 uur de sportclub o.l.v. meester Gijs.

Op donderdagmiddag van 14.45 – 16.00 uur de creaclub o.l.v. juf Silvia.

 

Schoolzwemmen

Dit jaar doen de kinderen uit Oranje 1 mee met schoolzwemmen. Kinderen uit de hogere groepen, die nog geen diploma hebben, mogen mee om  hun zwemdiploma te halen.

De zwemlessen worden gegeven in zwembad Zuiderpark op maandagmiddag van

14.00 – 14.45 uur.

De zwemkinderen komen iets later op school.

Wilt u daar rekening mee houden.

 

 

Afscheid schoolverlaters

Donderdag 28 juni hebben de schoolverlaters afscheid genomen van onze school. Zij hebben een spetterende musical opgevoerd voor ouders, familie en vrienden.

Daarna kregen de kinderen, na een persoonlijk woord, hun getuigschrift mee.

Klik op de foto voor meer.

 

Kamp Vledder

We zijn op kamp geweest en het verslag

van deze vier WAANZINNIG LEUKE dagen is

te lezen en te zien.

 

 

 

Inspectiebezoek

Op 23 mei is onderwijsinspectie bij ons op Het Mozaiek geweest. Zij geeft in haar voorlopig rapport aan dat wij kwaliteit leveren.

Samengevat:

-Voor alle leerlingen zijn heldere ontwikkelings-perspectieven opgesteld.

-De school volgt de ontwikkeling van uw kind nauwgezet.

-Daarbij heerst er een plezierige sfeer op school en ligt de focus op het leren van en door leerlingen.

 

Een punt van aandacht is de geringe informatie  met betrekking tot de ouderbijdrage en dan met name het vrijwillige karakter daarvan.

Wij vragen jaarlijks een vrijwillige geldelijke bijdrage van  € 50,00.

De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemming van het bedrag. Dit geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Dit zijn activiteiten die niet behoren tot het gewone lesprogramma en dus niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs,

We leggen een financiële verantwoording af aan de ouders van de O.R.

Voor de schoolreis en het kamp geldt het volgende: u bent niet verplicht om uw kind mee te laten gaan, maar gaat uw kind niet mee, dan krijgt hij/zij een alternatief lesprogramma aangeboden op school. Het zijn namelijk wel verplichte schooldagen. Komend jaar zal dit duidelijk in de schoolgids komen te staan.

 

Winkeltje Groen 2
Vrijdag voor de voorjaarsvakantie was het winkeltje een succes, er is een kleine winst behaald. De meiden van Groen 2 gaan vrolijk verder met de winkel.
Met het verdiende geld willen ze spulletjes voor het plein gaan kopen.

 

Grof taalgebruik
Op school hebben we de volgende afspraken:
-op het bord wordt genoteerd wie scheldt met daarachter hoe vaak.
-heeft uw kind 3x gescholden dan krijgt het strafregels te schrijven.
-heeft uw kind 6x gescholden dan krijgt het  een dubbele portie strafwerk en  wordt u ingelicht. 
We gaan er van uit dat u het hier mee eens bent.

 

Gratis fruit 
Iedere week krijgt de school fruit van de firma: Nature & More. Vorige keer een soort oer-komkommers en een aparte soort grapefruit. Deze week hebben alle kinderen mogen genieten  van heerlijke blauwe druiven. “Nature and more”, bedankt namens de kinderen.Wilt u meer weten, kijk dan op:  www.natureandmore.com  (code 190)

Naschoolse activiteiten
Maandagmiddag: sport van
14.45-15.45 uur (meester Gijs)
Donderdagmiddag: crea van
14.45 – 16.00 uur (juf Silvia)
Kosten €1 per keer.
 

Kledingcontainer
Bij de doorgang naar het plein staat een kledingcontainer. De container is vorige week geleegd. Heeft u kleding die u niet meer draagt, dan kunt u het op school in deze container gooien. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de school.

 

Lego – Duplo – Knexx
Op school spelen de kinderen veel met Lego, Duplo en Knexx. Een aantal ouders heeft ons al blij gemaakt met zakken vol duplo en knexx. Heeft u ook nog dozen lego / duplo en/of knexx, waar niet mee gespeeld wordt, geef het dan aan school, onze kinderen zijn er blij mee.
 
Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Mobiele telefoon
Voor het “mobieltje” hebben wij de volgende afspraak op school:
Bij binnenkomst in de klas gaat het mobieltje in de kluis en bij het naar huis gaan krijgt iedereen zijn / haar mobieltje weer terug. 

Vakantierooster 2016-2017

Herfstvakantie

17 okt t/m 23 okt

Kerstvakantie       

26 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie 

27 feb t/m 5 mrt

Meivakantie         

24 apr t/m 7 mei

Zomervakantie     

begin 7 juli


Wist u dat……?   

 • Blauw 1 deze week egeltjes heeft gekleid, geplakt en ze vandaag heeft opgegeten?
 • de egeltjes erg lekker waren?
 • de kinderen nu helemaal in de herfstsfeer zitten, …..brrrr?
 • Geel 1 vandaag veel woordjes gelezen heeft met de letter “b”?
 • ook Geel 1 eetbare egeltjes gemaakt  heeft?
 • zij die ook super lekker vonden?
 • Oranje 1 een sjoelbak in de klas heeft?
 • dit een echt spelletje van vroeger is?
 • alle kinderen van Blauw 2 een proeflicentie hebben op www.oefenweg.nl?
 • Blauw 2 gestart is met “Egypte”?
 • Groen 2 posters maakt voor de vrede?
 • dit een wedstrijd is?
 • de kinderen van Geel 2 een museum maken van hun eigen geschiedenis?
 • er al heel veel lieve babyfoto’s te zien zijn?
 • de kinderen van Oranje 2 “Kidsweek”  lezen?
 • zij hier ook “begrijpend lezen” uit doen?