Nog geen afbeelding geselecteerd

 

 

 


Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: mvdorp@scoh.nl

  www.hetmozaiek.net  

 

 
 

 

 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda 2019

30 mei   hemelvaart (kinderen vrji)
31 mei   kinderen vrij
4 juni  schoolreisje Blauw 1
10 juni  2e pinksterdag (kinderen vrij)
17 juni   schoolreisje 
27 juni  oudermiddag/avond
28 juni  studiedag (kinderen vrij)
2 juli  sportdag
2 juli  MR vergadering

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen 

 

11 mei  Valenzio 9 jr OR 1
15 mei  Ian 13 jr GR 2
16 mei  Dean 8 jr OR 1
16 mei  Memphis 8 jr OR 1
18 mei  Niels 10 jr GE 2


 

 

Mozaïek Nieuws

Regel van de week

Ik zorg ervoor

dat ik niemand stoor!

 

De komende weken wordt er in de klassen “de regel van de week” aangeboden. Deze regel komt iedere week in de Nieuwsbrief. Iedere klas kan bij een goede uitvoering van “de regel” sterren verdienen.

De klas met de meeste sterren mag aan het eind van het jaar iets leuks gaan doen.

 

Kinderboekenmuseum

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het Kinderboekenmuseum zijn deuren opende en dat gaat groots gevierd worden! De start van de festiviteiten vindt plaats op zondag

2 juni tijdens de Kinderboekenparade.

Het festival en het Kinderboekenmuseum zijn op 2 juni gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie op www.kinderboekenmuseum.nl.

 

Parkeergedrag

Onlangs hebben alle ouders een brief gekregen waarin wij aandacht hebben gevraagd voor het parkeergedrag. Fijn dat wij nu al verbetering zien.

Ivm de werkzaamheden op de Frederik Hendriklaan is het momenteel drukker met het verkeer in de straat.

 

Stembureau in gymzaal 23 mei

Donderdag 23 mei zijn de Europese Parlementsverkiezingen. U kunt deze dag in onze gymzaal stemmen.

 

Sportdag 2 juli

Dinsdag 2 juli houden we onze jaarlijkse sportdag op het korfbalterrein van KVS, Cremerstraat 2 in het Westbroekpark.

Op deze dag kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Noteert u alvast deze datum in uw agenda.

 

Kunstfestival Festival Gaaf

Vrijdag 12 april gaan de leerlingen van Rood 2, Geel 2, Groen 2 en Blauw 2

naar Festival Gaaf!

De leerlingen gaan aan het einde van de ochtend met een mooie touringcar naar Theater Vaillant. Daar maken ze workshops mee en kijken we met elkaar naar een optreden van onze dansleerlingen!

Er zijn nog meer mooie verrassingen.

We verwachten deze dag rond 14.45 uur weer terug te zijn op school.

 

Nieuwe directeur

Het Mozaïek heeft een nieuwe directeur! Met ingang van 1 augustus a.s. is Erik Flinterman benoemd als directeur op onze school. Erik werkt nu als directeur op De Vliermeent,

een andere school van SCOH. Tot de zomervakantie blijft Marlies van Dorp als

interim-directeur aan onze school verbonden. Erik Flinterman komt binnenkort kennismaken op school, zo leert hij de ouders, leerlingen en leerkrachten al een beetje kennen. We kijken uit naar een fijne periode van samenwerking!

 

Zwembusbijdrage

Een aantal ouders heeft nog niet de verplichte zwembusbijdrage betaald. Verzoeke dit zsm over te maken naar rek.nr.  NL45ABNA0503208396. U mag het geld ook contant betalen aan de leerkracht.

 

Verlof juf Evelien

Juf Evelien (Oranje1) verwacht haar tweede kindje. Na de voorjaarsvakantie begint haar verlofperiode.

Het is natuurlijk niet gemakkelijk om in deze tijd een geschikte vervanger te vinden, daarom zijn wij heel blij dat we juf Runet bereid hebben gevonden de vervanging van juf Evelien voor haar rekening te nemen!

Juf Runet is een bekend gezicht voor de kinderen, dat is extra fijn.

Juf Marjolijn blijft gewoon op maandag en woensdag de leerkracht van Oranje1, juf Runet werkt op dinsdag en donderdag in de groep. Op vrijdagen wisselen juf Marjolijn en Runet elkaar af. We wensen de kinderen, ouders en leerkrachten een fijne werkperiode met elkaar!

 

Nieuw meubilair

Dinsdag 5 februari zijn er twee vrachtwagens vol nieuw meubilair bij ons op school afgeleverd en het resultaat mag er zijn!

Kom gerust een kijkje nemen in de groepen, we zijn trots op de nieuwe inrichting!

 

Veiligheid rondom de school

In de Medezeggenschapsraad is de verkeersveiligheid rondom de school besproken. We vragen iedereen om zich bij het halen en brengen van leerlingen aan de verkeersregels te houden.

Dus: we parkeren alleen in parkeervakken en we zorgen voor een goede doorstroming in de straat.

Iedereen kan de auto parkeren, soms in de straat en soms een straat verder. Fietsen of lopen  -als het kan-  is natuurlijk de fijnste oplossing.

Met elkaar voor de veiligheid van onze leerlingen!

 

Oudertevredenheidspeiling

U heeft een brief ontvangen over de oudertevredenheidspeiling.

De vragenlijst heeft u inmiddels per mail ontvangen.

Wij stellen het zeer op prijs als u de vragenlijst invult.

Kleine moeite, groot plezier!

Als u geen vragenlijst heeft ontvangen, loop dan op dinsdag, donderdag of vrijdag even bij de orthopedagoog langs. U kunt dan gelijk uw goede emailadres doorgeven.

Ouders die geen emailadres hebben, hebben de vragenlijst per post ontvangen.

 

Naschoolse activiteiten

De naschoolse sport is weer begonnen.

De thema’s tot aan de zomervakanties zijn: volleybal, badminton, voetbal, tikspellen, free running, basketbal, buitensport, turnen en waterspellen. Voor de crea lessen is nog plek. Deelname hieraan is gratis. 

De creaclub wordt geleid door Silvia Clavijo van Art Atelier Cascada: als kunstenares, docent kunstzinnige vorming en creatief therapeut werkt Silvia al ruim twintig jaar met kinderen. Tijdens de creaclub leren de kinderen de basistechnieken van schilderen, aquarelleren, tekenen en collages maken. Silvia biedt lessen op maat, en past het aanbod aan waar leerlingen dit aangeven!

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen hun eigen fantasie en creativiteit kunnen ontplooien, zodat zij meer zelfvertrouwen kunnen krijgen en hun artistieke talenten ontwikkelen. Aan het einde van elke cursus van acht lessen ontvangen de kinderen een portfolio met alle gemaakte kunstwerken

 

CITO-toetsen

Op de oudermiddag/avond van 19 februari worden de resultaten van de Cito toetsen die zijn afgenomen, met u besproken.

 

“DROOMweg”week

In de Droomwegweek staat het thema ‘dromen’ centraal in onze groepen Rood2, Geel2, Groen2 en Blauw2. Zij krijgen elke dag een workshop in een andere kunstdiscipline. Maandag theater, dinsdag dans, woensdag- en vrijdagochtend muziek, en donderdag beeldende vorming. Tijdens de ‘DROOMweg’week mag uw zoon of dochter verschillende kunstdisciplines ontdekken en proeven. Maar hier stopt het niet. Leerlingen die zich graag verder willen ontwikkelen mogen namelijk meedoen aan een

10-weekse naschoolse cursus in theater, dans, muziek of beeldend. Deze naschoolse cursus start in januari.  DROOMweg wordt mogelijk gemaakt door KOO Kunstonderwijs en Stinafo, en is ontstaan vanuit de wens om kinderen binnen het Speciaal Onderwijs de kans te geven hun dromen te ontdekken en ontwikkelen. Voor een of meerdere leerlingen die tijdens het ‘DROOMweg’traject hebben laten zien veel affiniteit en motivatie te hebben, stelt Stinafo zelfs een beurs beschikbaar. Deze beurs is bedoeld om verdere ontwikkeling binnen een van de kunstdisciplines te stimuleren. Een unieke kans dus!

 

Vacature directeur

Zoals u weet is het bestuur van onze school al langere tijd op zoek naar een geschikte directeur die onze interim-directeur Marlies van Dorp kan opvolgen. Helaas is dit in de laatste wervingsprocedure ook nog niet gelukt. Dat betekent dat Marlies van Dorp na de kerstvakantie als interim-directeur aan onze school verbonden blijft” .

 

Gebruik mobiele telefoon

Het gebruik van de mobiele telefoon op school is iets aangescherpt. Zodra de kinderen ’s morgens op het schoolplein zijn, moet de telefoon uitgezet worden. Als de kinderen in de klas zijn, gaan de mobieltjes in de kluis totdat de school weer uitgaat.

 

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Onlangs hebben de kinderen een formulier mee naar huis gekregen ivm het “toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal”. Graag ontvangen we het formulier zo snel mogelijk ondertekend terug.

 

Nieuwe schoolgids

De schoolgids 2018-2019 kunt u op de website vinden. Ouders die een papieren versie willen ontvangen, kunnen deze ophalen bij de directeur.

 

Ooievaarspas

Heeft uw kind een Ooievaarspas, laat deze dan op school scannen.

De gemeente betaalt dan voor uw kind de ouderbijdrage.

 

Ouderbijdrage en zwembusbijdrage

Dit schooljaar is de ouderbijdrage €50,00. Kinderen die een Ooievaarspas

hebben hoeven geen ouderbijdrage te betalen.

De hoogte van het bedrag hebben we afgesproken in de M.R.

Het geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sint, Kerst en Pasen.

Hier krijgt de school geen vergoeding voor vanuit het Ministerie van Onderwijs.

Voor alle kinderen die zwemmen, is de  zwembusbijdrage van € 22,00 verplicht.

U kunt contant betalen of overmaken op rekeningnummer: NL45ABNA0503208396

t.n.v. Het Mozaiek.

 

Te laat komen

De school begint 08.30 uur.

Iets voor 8.30 uur gaat de schoolbel en gaat het hek op slot.

Wij registreren de kinderen die daarna nog binnen komen.

Na 3 keer te laat komen, nemen wij contact met u op.

 

Belangrijke schoolregels:

 

mobieltjes:

heeft uw kind een mobieltje dan gaat het mobieltje bij binnenkomst in de kluis en aan het eind van de schooldag krijgt uw kind zijn/haar mobieltje weer mee.

gezond gedrag:

1ste pauze water/schoolmelk met fruit en een boterham

2de pauze  water en eventueel een pakje en een boterham

grof taalgebruik: schelden

U wilt niet dat uw kind scheldwoorden gebruikt,

wij willen niet dat kinderen scheldwoorden gebruiken:

Bij een eerste keer spreken wij uw kind daarop aan, bij een tweede keer krijgt uw kind strafwerk en bij de derde keer gaan wij met u in gesprek.

 

Verder heeft elke groep zijn eigen regels opgesteld.

 

Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Belangrijke data / vakantierooster 2018-2019

Dinsdag 28 augustus                     Eerste schooldag

Dinsdag 4 september                    Informatieavond Blauw1, Geel1, Blauw2, Groen2

24 augustus-7 september             Kennismakingsgesprekken ouders en leerlingen

Woensdag – 12 september           Stakingsdag  (leerlingen vrij)

Maandag 17 september                Studiedag  (leerlingen vrij)

Dinsdag 18 september                  Prinsjesdag (leerlingen vrij)

Woensdag 3 oktober                     Schoolfotograaf

3-11 oktober                                   Kinderboekenweek

22-26 oktober                                 Herfstvakantie

Donderdag 8 november               Oudermiddag en -avond

Woensdag 5 december                 Sinterklaasviering

Vrijdag 21 december                     Kerstviering, school om 12.00 uur uit

24 december-4 januari                 Kerstvakantie

maandag 7 januari                        Kinderen Geel 2, Groen 2, Blauw 2 vrij

8-11 januari                                    Werkweek Vledder Blauw2, Groen2, Geel2

Dinsdag 5 februari                        Studiedag, leerlingen vrij

Maandag 18 februari                    Rapporten mee

Dinsdag 19 februari                      Oudermiddag en -avond

25 februari-1 maart                      Voorjaarsvakantie

Woensdag 17 april                        Paasmaaltijd

Donderdag 18 april                       Studiedag, leerlingen vrij

19 april – 3 mei                              Meivakantie

30 en 31 mei                                  Hemelvaart, vrij

Maandag 10 juni                            Tweede Pinksterdag, vrij

Maandag 17 juni                            Schoolreisje

Woensdag 26 juni                          Rapporten mee

Donderdag 27 juni                         Oudermiddag en -avond

Vrijdag 28 juni                                Studiedag, leerlingen vrij

Donderdag 4 juli                             Sportdag

Donderdag 11 juli                           Afscheid schoolverlaters

Dinsdag 16 juli                                Wenuurtje van 13.00-14.00 uur

Donderdag 18 juli                         Laatste schooldag, school 12uur uit

19 juli – 30 augustus                    Zomervakantie

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verander deze titel
Verander deze inhoud