Van den Eyndestraat 24
  2582 EC Den Haag
  tel: 070-3586050
  fax:070-3586480
  e-mail: tvleven@scoh.nl

  www.hetmozaiek.net  

 

 
 

 

 

Like onze facebook pagina.

 

Agenda

29 maart  studiedag (kinderen vrij)
30 maart  goede vrijdag
2 april  2e Paasdag
16 t/m 19 april  werkweek Blauw 2 en Groen 2
26 april  talentenshow
27 april t/m 13 mei  mei vakantie

 

 

Gefeliciteerd

Verjaardagen leerlingen 

     10 mrt Felicia Eijgelsheim12 jr OR 2
     14 mrt Anas Ennaji10 jr GE 2
     15 mrt Nelson Schotman6 jr BL 1
     18 mrt Giovanni Nagtegaal12 jr GR 2
     31 mrt Felipe van Rossum14 jr BL 2

 

 

We waren op het Jeugdjournaal!!

Mozaïek Nieuws

 

Regel van de week

Wees stil op de gang,

anders maak je een ander bang !!

 

Verkiezingen

Woensdag 21 maart zijn er verkiezingen voor de Gemeenteraad.

U kunt hier op school uw stem uitbrengen.

 

Studiedagen 29 maart en 26 april

Donderdag 29 maart hebben wij een studiedag.

Donderdag 26 april hebben wij nog een studiedag ingelast. Wilt u deze data in uw agenda zetten. De kinderen zijn deze dagen vrij.

 

Logopedie

De gesprekken met een nieuwe logopediste zijn gaande. Helaas is er op korte termijn nog geen oplossing.

 

Museumnacht

Zaterdag 17 maart organiseert “Museumnacht Kids” een cultureel vermaak met als titel “Beestenbende”. Er zijn spannende speurtochten, geinige workshops en bijzondere tentoonstellingen.

Dit is o.a. in het Gemeentemuseum en het Haags Historisch museum.

Voor meer info zie: www.museumnachtkids.nl

 

Naschoolse activiteit “crea”

Donderdag 15 februari start juf Silvia met de nieuwe reeks crea-lessen van

14.45 – 16.00 uur.

 

Save the Children

De actie “Save the Children “ heeft in totaal €500,00 (= 168 truien) opgebracht.

Een heel mooi resultaat.

 

Actie “Save the Children”

Onze deelname aan de actie “Save the Children” brengt heel wat teweeg.

Bijna alle kinderen, juffen en meesters hebben vrijdag 15 december een foute kersttrui aan, de verwarming staat een aantal graden lager en de klassen hebben allemaal een actie bedacht die deze week en komende week geld gaat opleveren.

Gisteren werd de school zelfs gebeld met de vraag of er TV-opnames gemaakt mochten worden.

En inderdaad, 15  december heeft er een cameraploeg van de NOS gefilmd in de school.

Meester Erik heeft in zijn groep een spellingles gegeven met woorden die verband houden met “Save the Children”.

Vanavond wordt dit uitgezonden bij het Jeugdjournaal op NPO 3 om 19.00 uur.

Dus allemaal kijken!!

Acties van de groepen:

  • Blauw 1 koekjes verkoop
  • Geel 1   kerstkaarten
  • Oranje 1 sieraden van brooddeeg
  • Rood 2  statiegeld lege flessen
  • Oranje 2 Kerst-verwenpakketjes
  • Groen 2 sleutelhangers
  • Blauw 2 statiegeld lege flessen

 

Ooievaarspas

Heeft uw kind een Ooievaarspas, laat deze dan op school scannen.

De gemeente betaalt dan voor uw kind de ouderbijdrage.

 

Ouderbijdrage

Dit schooljaar is de ouderbijdrage €50,00.

De hoogte van het bedrag hebben we afgesproken in de M.R.

Het geld wordt besteed aan projecten, museumbezoek, Sint, Kerst en Pasen.

Hier krijgt de school geen vergoeding voor vanuit het Ministerie van Onderwijs.

U kunt contant betalen of overmaken op rekeningnummer: NL45ABNA0503208396

 

Te laat komen

De school begint 08.30 uur.

Iets voor 8.30 uur gaat de schoolbel en gaat het hek op slot.

Wij registreren de kinderen die daarna nog binnen komen.

Na 3 keer te laat komen, nemen wij contact met u op.

 

Studiedagen 2017-2018 (kinderen vrij)

Dinsdag 14 november

Donderdag 29 maart

Donderdag 26 april

Maandag 18 juni

 

Belangrijke schoolregels:

 

mobieltjes:

heeft uw kind een mobieltje dan gaat het mobieltje bij binnenkomst in de kluis en aan het eind van de schooldag krijgt uw kind zijn/haar mobieltje weer mee.

gezond gedrag:

1ste pauze water/schoolmelk met fruit en een boterham

2de pauze  water en eventueel een pakje en een boterham

grof taalgebruik: schelden

U wilt niet dat uw kind scheldwoorden gebruikt,

wij willen niet dat kinderen scheldwoorden gebruiken:

Bij een eerste keer spreken wij uw kind daarop aan, bij een tweede keer krijgt uw kind strafwerk en bij de derde keer gaan wij met u in gesprek.

 

Verder heeft elke groep zijn eigen regels opgesteld.

 

Kledingcontainer
Bij de doorgang naar het plein staat een kledingcontainer. Heeft u kleding die u niet meer draagt, dan kunt u het op school in deze container gooien. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de school.

 
Gezond gedrag en de gezonde school
Op school vinden we bewegen en gezond eten belangrijk. Uw kind krijgt minimaal
3 x per week gym en verder stimuleren wij het eten van fruit. 

In het kader van de Gezonde School hebben wij de volgende mededelingen:
-in de ochtendpauze wordt er water gedronken.
-in de middagpauze mogen de kinderen hun zelf meegenomen pakje/flesje drinken. (geen koolzuur-houdende drankjes)
-op woensdag is het “fruit”dag: dan eten de  kinderen in de ochtendpauze fruit.
Dit jaar willen we ook extra aandacht besteden aan “gezonde traktaties”.

 

Mobiele telefoon
Voor het “mobieltje” hebben wij de volgende afspraak op school:
Bij binnenkomst in de klas gaat het mobieltje in de kluis en bij het naar huis gaan krijgt iedereen zijn / haar mobieltje weer terug. 

Vakantierooster 2017 – 2018

Herfstvakantie

16 okt t/m 22 okt

Kerstvakantie       

25 dec t/m 8 jan

Voorjaarsvakantie 

26 feb t/m 4 mrt

Meivakantie         

27 apr t/m 13 mei

Zomervakantie     

begin 13 juli