Onze School

Het Mozaïek is een Christelijke school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Onze school is uitgerust om extra zorg te bieden aan kinderen die deze zorg op de basisschool niet voldoende kunnen krijgen. Die extra zorg, dat speciale van onze school, bieden we kinderen in en buiten de groep.
De kinderen op onze school zijn om uiteenlopende redenen aangewezen op speciaal onderwijs. Soms omdat het tempo op de reguliere basisschool te hoog is, soms omdat ze behoefte hebben aan meer herhaling of meer uitleg, maar ook vaak omdat de kinderen een bepaalde leerstoornis hebben, waardoor bijvoorbeeld lezen, spelling en/of rekenen erg moeilijk voor ze is.
Bij veel van onze kinderen is er ook sprake van sociaal-emotionele problematiek, zoals faalangst, concentratiemoeilijkheden, onzekerheid, dromerigheid, etc.
Op onze school besteden we daarom naast het onderwijs in de basisschoolvakken juist veel aandacht aan de ondersteuning van de kinderen op het gebied van sociaal-emotionele vorming.

Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, die afgegeven wordt door het expertisecentrum van het SPPOH.
SPPOH staat voor Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden. Dit is ons samenwerkingsverband, waarin alle Haagse scholen van primair onderwijs samenwerken om voor elk kind een passende onderwijsplek te verzorgen.Als uw kind voor het onderwijs op onze school in aanmerking komt, neemt u contact op met de directeur van de school.

 

Activiteiten

Naast de activiteiten rondom Sinterklaas, Kerst en Pasen hebben we op onze school nog tal van andere activiteiten, zoals: sportdag, survival, schoolreisje, werkweek, disco, project, bezoek aan musea, toneelvoorstellingen, enz.
Veel van deze activiteiten worden met hulp van de ouderraad gerealiseerd.

 

de sfeer

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. We willen daarom een vriendelijke en veilige sfeer met orde en regelmaat creëren. Pas als een kind zich op z’n gemak voelt, kan het zich ontwikkelen. Bij al onze onderwijsactiviteiten werken we dan ook aan de persoonsontwikkeling van de kinderen.
We willen de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam maken.
We werken op school Zo leren ze hun eigen weg te vinden en langzamerhand minder afhankelijk te worden.
We proberen alle kinderen met respect te behandelen en die houding over te brengen op de kinderen.
We stimuleren de kinderen om daar waar het kan samen te werken en samen te spelen.
aan een sfeer van veiligheid, vertrouwen en bescherming.
We proberen de kinderen een vragende en onderzoekende houding te laten behouden en die in positiefkritische zin te laten ontwikkelen.
We laten de kinderen zoveel mogelijk succeservaringen opdoen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen.
We leren de kinderen mee te werken aan een verzorgde klas en zorg te dragen voor materialen en hun eigen werk.

 

Schooltijd

Op onze school hanteren we een continurooster.
Dat betekent dat de lessen om 8.30 uur beginnen. Om 14.45 uur gaat de school uit. Op woensdagmiddag sluit de school om 12.15 uur.
De kinderen eten op school in hun eigen groep onder begeleiding van een leerkracht of onderwijsassistent.

 

 

 

 
 

Computers

Op onze school werken de kinderen regelmatig met de computer. Daarmee beginnen we al in de onderbouwgroepen. Wij hebben in elke groep minimaal 3 computers. Bovendien hebben we 20 notebooks (de zgn Skoolmate).
Hiervoor hebben we op school een goed draaiend draadloos netwerk.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met een computer omdat ze er waarschijnlijk in hun leven veelvuldig mee in aanraking komen. Bovendien kan de computer heel goed gebruikt worden om bepaalde leerstof te verwerken.

Alle groepen zijn inmiddels voorzien van een digitaal schoolbord. Het gebruik van een digitaal schoolbord of touch screen geeft een nieuwe dimensie aan het onderwijs. Hiermee hebben wij de mogelijkheid echt interactief les te geven. 
Kinderen van de bovenbouw maken tevens kennis met het gebruik van internet, tekstverwerking en tekenprogramma’s.
Aan groepen uit de middenbouw wordt de cursus “omgaan met Windows gegeven.
Hier leren ze niet alleen omgaan met Windows maar ook werkstukken maken, kaartjes maken, schoolkranten maken enz.