Privacy en Sociale media

Vanaf 1 januari 2013 heeft onze organisatie een privacyreglement. We zijn daar blij mee, omdat we nu nog beter kunnen laten zien hoe zorgvuldig wij met de gegevens van uw kind(eren) omgaan. 
U vindt het protocol ook als PDF hieronder. Ook treft u hier aan de handzame informatie folder, waarmee u in één oogopslag ziet wat het protocol doet en betekent.

 

Brochure ouders.pdf

 

Privacyregelement SCOH leerling en ouders

 

 

Met ingang van schooljaar 2014-2015 werken alle scholen van SCOH en alle
peuterspeelzalen van SPCP met een richtlijn voor gebruik van sociale
media. Deze gedragsregels kunt u ook via onze website bekijken.

De gedragsregels gelden voor medewerkers van de school, voor de leerlingen
van de school en voor de ouders van de kinderen van onze school of
peuterspeelzaal.

Om de gedragsregels zo goed mogelijk te laten werken, hebben wij ons Sociale Media 11-tal vastgesteld.

SCOH Gedragsregels Sociale Media 2014.pdf